Voorbeelden en instrumentarium (UT-opleidingen)

Van examencommissies wordt heel wat verwacht. Voorbeelden hoe anderen, binnen en buiten de UT, alle taken aanpakken kan best handig zijn. Hoe houden bijvoorbeeld andere opleidingen zicht op de kwaliteit van de toetsing? Of welke protocollen heb je allemaal nodig?