UT Toetskader oktober 2013 (plus R&R voor examencommissies)

De invoering van het Twents Onderwijs Model (TOM) voor de bacheloropleidingen noodzaakte een aanpassing van het eerdere instellingsbrede toetskader (van april 2011).

Het College van Bestuur van de UT heeft bijgaande versie, op basis van een positief advies van de UCO, vastgesteld op 21 oktober 2013. Het UT-Toetskader sluit, net als de vorige versie, aan bij de WHW, de accreditatievereisten en de Richtlijn BSc OER.

Enkele bijzondere elementen van het nieuwe kader:

Ø

Andere structuur. Uitgegaan is van de structuur die ook wordt aangehouden voor de kritische reflectie in de Instellingstoets; een indeling naar verschillende organisatieniveaus (UT, faculteit, opleiding, onderwijseenheid).

Ø

Een samenvatting van het Twents Onderwijsmodel en de implicatie hiervan op de toetsvisie is opgenomen (in bijlage 1. van het kader).

Ø

Het CvB heeft de Richtlijn BSc OER 2013-2014 aangepast i.v.m. TOM (zie bijlage 2).

Ø

Mede i.v.m. TOM (waar modules gedeeld worden door verschillende opleidingen) is het van belang dat de Regels en Richtlijnen van de verschillende examencommissie op elkaar worden afgestemd. Aan het toetskader is een handreiking Regels & Richtlijnen voor examencommissies toegevoegd.

Links:

·

UT Toetskader versie sept. 2013 (inclusief bijlagen en R&R voor examencommissies)

·

Hulpbronnen of job aids zijn te vinden op de website van de Centre of Expertise in Learning and Teaching (CELT): https://www.utwente.nl/ces/celt/ of specifiek voor toetsing: http://www.utwente.nl/ces/toetsing.