UT Toetsbeleid - kader en checklist

De UT heeft sinds 2011 een formeel UT kader voor toetsbeleid. Dit beleid is in 2013 herzien. Dec. 2016 is er een nieuwe versie verschenen.
Hoe ziet dit kader er uit? Hoe zijn de verantwoordelijkheden verdeeld over verschillende actoren? Wat wordt van de opleiding verwacht op het gebied van toetsbeleid? Is er een handige checklist om dit na te gaan?