Handreikingen voor examencommissies

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie? Hoe krijg je en hou je als examencommissie zicht op de kwaliteit van toetsing en beoordeling? Wat zet je allemaal in een jaarverslag?
Diverse publicaties en websites bieden praktische handreikingen of aandachtspunten hiervoor.