Academische competenties en toetsvormen

Door Pilot is een matrix ontwikkeld waarin voor een aantal complexe academische en generieke vaardigheden toetsvormen worden aangegeven die kunnen worden gebruikt om deze competentie te meten. Als indicator voor geschiktheid is de validiteit genomen, dus de mate waarin een toets kan meten wat men beoogt te meten.

 

Wetenschappelijk werken en denken

Lezen

Onderzoeken en probleem-gericht werken

Schriftelijke communicatie

Mondelinge communicatie

Sociale en management-vaardigheden

Beroepsmatige competenties

Schriftelijke toets

++

++

+

+/-

-

-

+/-

Mondelinge toets

++

++

+

-

+/-

+ (discussiëren)

+/-

Werkstuk (advies, project, casus, ontwerp, onderzoek)

++

+

++

++

-

+/- (samenwerken)

+ (schrijven)

referaat

++

+

++

-

++

+ (discussiëren)

+ (spreken)

Hands-on toets

+/-

+/-

+ (toepassen, oplossen)

+/-

+

++ (360o feedback)

++

Simulatie-toets

+/-

+/-

++ (toepassen, oplossen)

+/-(assessmentcenter)

+(assessmentcenter)

++ (assessmentcenter)

++

Hands-off toets

+ (casus; syst.werken)

+/-

++ (toepassen, oplossen)

+/-

-

+ (leidinggeven)

+

Inspanningscontract

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

Leerverslag

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

Logboek

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

Potfolioanalyse

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

Self-, co- en peer-assassment

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

++ Deze toets is bij uitstek geschikt voor het meten van deze competentie

+ Deze toets is geschikt voor het meten van deze competentie

+/- In principe kan deze toets deze competentie meten, maar die gebeurt bij voorkeur in combinatie met een andere toets. De toets richt zich vooral op andere competenties

- Deze toets is niet geschikt voor het toetsen van deze competentie

Bronnen:

Pilot, Toetsen van academische vaardigheden. In: Berkel van & Bax (2006) Toetsen in het hoger onderwijs. Bohn Stafleu van Loghum, pagina 230

## ga naar overzicht job-aids