Job-aids toetsing en beoordeling

Om examinatoren te ondersteunen bij het op professionele wijze uitvoeren van hun taken zijn er zogenaamde job-aids ontwikkeld. Job-aids zijn korte beschrijvingen waarin, voor verschillende aspecten van toetsing en beoordeling, kort maar krachtig staat aangegeven hoe het ook al weer zit /waar je ook al weer op moet letten.

Tevens is een instrument beschikbaar waarmee je zelf de kwaliteit van een toets kunt beoordelen.

Er zullen op termijn ook best-practices op deze pagina worden geplaatst, zodat mensen van elkaar kunnen leren. Iedereen wordt uitgenodigd hiervoor materiaal aan te leveren bij de griffie van de examencommissies.

Op korte termijn te verwachten:

-

toetsschema

-

bepalen van de zak-slaag grens

-

feedback geven

-

peerreview

Reeds beschikbaar: