Handleiding Toetsing en toetsanalyse van De Gruijter (2008)

In 2008 kwam een herziene versie van De Gruijter’s handleiding over toetsing en toetsanalyse uit. De handleiding is – zoals de auteur zelf aangeeft - met name bedoeld voor geïnteresseerde docenten die zich met de constructie en verwerking van tentamens bezighouden.
De tekst behandelt diverse thema’s m.b.t. toetsing en toetsanalyse, zoals het vaststellen van de cesuur, het gebruik van item-indices, de keuze voor het aantal alternatieven en de gokkans, weging van vragen en statistische begrippen e.a.

Toetsing en toetsanalyse. Samengesteld door D.N.M. De Gruijter, herziene versie 2008.