Toetsingthema's voor docenten op de website Studiesucces HO (in Dutch)

Op de website Studiesucces HO is een Checklist: kwaliteit schriftelijke toetsing te vinden:
http://www.studiesuccesho.nl/2009/09/13/checklist-kwaliteit-toetsing/.

Op de Studiesucces site wordt gewerkt aan een sub-thema-site over toetsing specifiek gericht op docenten, zie: http://www.studiesuccesho.nl/docent/toetsen/.
Een van de thema’s die behandeld worden, is het thema peer-assessment: http://www.studiesuccesho.nl/2012/03/03/studenten-beoordelen-elkaar-peer-assessment/


De website Studiesucces (onder eindredactie van Jan Nedermeijer) biedt in het algemeen een overzicht van evidence based onderzoek en concrete adviezen, maatregelen en good practices die er aan kunnen bijdragen het hoger onderwijs succesvoller te maken (hoger rendement bij een hoger of gelijk eindniveau).
Op de site kun je o.a. kiezen voor: Aanbevelingen ; Good practices; In het Nieuws; Literatuur; Onderzoek; Opinie en Vragen. Ook is er informatie te vinden over conferenties, is er een blog en kun je ook actief meepraten of -schrijven via een forum of door te reageren op items.