Uitgebreide handleiding over toetsen met gebruik van Blackboard (UU)

Toetsen met BB
http://blackboard-support.uu.nl/informatie-voor-docenten/handleidingen-voor-docenten/toetsen-en-beoordelen/

Toetsen en Beoordelen

Inleiding toetsen

·

Inleiding toetsen

·

Instructievideo’s

·

Taalinstellingen

Toetsen maken

·

Toetsen maken in blackboard

·

Meerdere manieren om een toets te ontwerpen

·

Toets ontwerpen vanuit Course Management

·

Toets ontwerpen vanuit een Content Area

·

Instellingen voor de toetsvragen maken

·

Vragen maken

·

Essay

·

Short Answer

·

File Response

·

Multiple Choice

·

Multiple Answer

·

Either/Or

·

True/False

·

Fill in the Blank

·

Fill in Multiple Blanks

·

Calculated Numeric

·

Matching

·

Ordering

·

Hot Spot

·

Calculated Formula

·

Jumbled Sentence

·

Opinion Scale/Likert Scale

·

Quiz Bowl

·

Opmaak van de antwoordopties

·

Multimedia gebruik in toetsvragen

·

Vragen uploaden

·

Toets samenstellen uit Question Pool

·

Vragen uit een vragenbank of andere toets toevoegen

·

Willekeurige selectie uit vragenbank toevoegen

·

Toets beschikbaar maken

·

Een enquête (survey) maken

·

Enquête beschikbaar maken

Self en Peer Assessments

·

Self en Peer assessment Inleiding

·

Vragen binnen Self en Peer Assessment

·

Word count criterium toevoegen

·

Preview de Assessment

·

Bekijken Submissions, Evaluaties en Resultaten

·

Self en peer assessment ervaring student

·

Het Self- en Peer Assessment ontwerp

Toetsen en het grade center

·

Toetsen en het Grade Center

·

Toets nakijken

·

Onderwerpen aan het Grade Center toevoegen

·

Instellingen wijzigen

·

Gewicht toekennen aan score

·

Grade Center downloaden en uploaden

·

Achievements Maken en Beheren

Exporteren en importeren

·

Exporteren en Importeren

·

Een vragenbank, toets of survey exporteren

·

Een vragenbank, toets of survey importeren

·

Importeren vanuit een Local Computer

·

Importeren vanuit een Content Collection