Afname van toetsen met de computer - informatieve tekst

Het afnemen van toetsen met de computer

Silvester Draaijer, Janneke van der Hulst en Rick de Graaff

Dit hoofdstuk uit Toetsen in het hoger onderwijs (Henk van Berkel en Anneke Bax) behandelt het gebruik van de computer bij zowel tentamens als bij oefentoetsen en formatieve toetsen. Het doel van het hoofdstuk is – zoals de auteurs aangeven - inzicht te bieden in de mogelijkheden en beperkingen van de computer bij toetsing. Met een nadruk op relatief eenvoudig te gebruiken computerondersteunde toetssystemen. Het bevat praktische adviezen voor docenten die computerondersteund toetsmateriaal willen ontwikkelen of selecteren. Veel aandacht in dit hoofdstuk gaat uit naar de mogelijkheden om via de computer directe feedback te geven.