Categorization of 28 (innovative) item types for assessment + examples


Link:
Computer-Based Assessment: "Intermediate Constraint" Questions and Tasks for Technology Platforms

====Dutch====

Kathleen Scalise (University of Oregon) heeft een matrix indeling voor 28 type (innovatieve) toetsvragen opgesteld. De indeling van vraagtypes loopt langs twee assen: van weinig (MC vragen) naar veel keuzevrijheid (een presentatie) en van eenvoudig (goed/fout vragen) naar complex (bijvoorbeeld essay-vragen). Als je de cellen aanklikt, kun je voorbeelden bekijken en bronnen raadplegen voor meer informatie.

===ENGLISH===

This website introduces a taxonomy or categorization of 28 innovative item types that may be useful in (computer-based) assessment.
Click on each cell of the table to see the example and download source.