Groepswerk beoordelen

Op internet is veel informatie te vinden voor onderwijsgevenden in het hoger onderwijs

Via deze site worden informatiebronnen aangereikt over het toetsen en beoordelen van groepswerk. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om groepswerk in het kader van projectwerk of bij om het werken in groepen bij probleemgestuurd onderwijs. Een belangrijke vraag daarbij is altijd: geef je alle groepsleden een gelijk (groeps)cijfer of beoordeel je de individuele prestaties. En hoe voorkom je of ga je om met meeliftgedrag? Iedere link of aangegeven literatuurbron is voorzien van een korte beschrijving of recensie.
Graag plaatsen we ook uw favoriete bronnen, inclusief een korte beschrijving of recensie, op deze site. U kunt ze sturen naar: w.d.j.vlas@utwente.nl