Beoordelingskaders accreditatie NVAO (2016)

In Nederland beoordeelt de NVAO de interne kwaliteitszorg van universiteiten en hogescholen en de kwaliteit van hun opleidingen. Op basis van het oordeel worden opleidingen geaccrediteerd.
Ter ondersteuning van het proces zijn beoordelingskaders en handreikingen opgesteld. Hieronder de belangrijkste documenten.

Nieuw kader en overgangssituatie vanaf eind 2016!
Er is een nieuw Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016 ontwikkeld. Naar verwachting zal dit nieuwe kader vanaf eind 2016, na publicatie in de Staatscourant, in werking treden. Voor opleidingen die de accreditatie al hebben aangevraagd en al gestart zijn met een accreditatieprocedure, geldt een overgangsregeling. Deze regeling is te vinden via:
https://www.nvao.net/beoordelingskaders/beoordelingskader-accreditatiestelsel-nederland-2016

Het nieuwe kader is zowel in het Nederlands als Engels verkrijgbaar. Er is tevens een overzicht van de verschillen met het eerdere kader en een FAQ-overzicht voorhanden. Te vinden via onderstaande links:

·

Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016.pdf

·

Belangrijke verschillen beoordelingskaders 2014-2016.pdf

·

FAQ kader 2016.pdf

·

Assessment Framework for the Higher Education Accreditation System of the Netherlands 2016.pdf

·

Important differences assessment frameworks 2014-2016.pdf

·

FAQ Assessment framework HE accreditation system NL 2016.pdf

Overige relevante documentatie

·

Beoordelingskaders accreditatiestelsel Nederland 2014 Beoordelingskaders accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2014, zoals geldend tot inwerking treden van de nieuwe kaders (Nederlandse en Engelse versie)

·

Richtlijn NVAO beoordeling bij herstel (november 2014)

·

Definities basisgegevens opleidingsbeoordelingen (februari 2015)

·

Richtlijn NVAO beoordeling eindwerken (februari 2015)

·

Handreiking opleidingsbeoordeling Nederland (2015)

·

Meer kaders zijn te vinden via: htps://www.nvao.net/beoordelingskaders

Enkele andere interessante NVAO-sites:

·

NVAO-verkenning MOOCs en online HO

·

European Standards and Guidelines (ESG)

·

NVAO-databank beoordeelde opleidingen

·

Overzichtlijsten bijzondere kwaliteitsbeoordelingen Nederland