UT kader en voorbeelden van toetsbeleid bij UT-opleidingen

De UT heeft sinds 2011 een formeel UT kader voor toetsbeleid. Hoe ziet dit kader er uit? Op welke wijze geven opleidingen invulling aan dit kader? Hoe wordt er gewerkt aan de implementatie van dit kader? Hoe kun je als opleiding nagaan of je al voldoende doet (of juist nog – net – niet)?