Beschrijving van een methodiek om opleidingen te ondersteunen bij het analyseren, verbeteren en borgen van toetskwaliteit

Tijdschrift: OnderwijsInnovatie december 2012 (Open Universiteit)
Auteurs: Dominique Sluijsmans, Annemieke Peeters, Linda Jakobs & Saskia Weijzen

In dit artikel wordt het project ‘De toetsing getoetst’ uiteengezet.
In dit project is een methodiek ontwikkeld en gevalideerd die opleidingen kan ondersteunen bij het analyseren, verbeteren en borgen van toetskwaliteit. Met deze methodiek kunnen opleidingen vaststellen hoe de toetskwaliteit nu is (positiebepaling) en waar men met toetskwaliteit naar toe wil (ambitiebepaling). Beoogd wordt dat deze methodiek opleidingen houvast biedt in het formuleren van een eigen visie op toetskwaliteit.

Link: [PDF]  De kwaliteit van toetsing onder de loep - Open Universiteit Nederland