Handreikingen

Waar moet je allemaal aan denken bij het opstellen van toetsbeleid?
Wat zijn de valkuilen bij de implementatie? Hoe kun je toetsing inzetten bij wat innovatievere onderwijsvormen? Publicaties en websites bieden soms praktische handreikingen of aandachtspunten of reiken (vernieuwende) ideeën aan voor het opstellen en implementeren van toetsbeleid.