Voor- en nadelen van tussentijds toetsenMet toetsen kun je het studiegedrag van studenten effectieve manier beïnvloeden. Veelvuldig toetsen helpt om de studenten actief aan het werk te houden. Het geeft de studenten snel en regelmatig inzicht in hun prestatieniveau. Hierdoor zijn ze zich eerder bewust van ineffectief studiegedrag, hiaten in hun kennis en problemen waar ze tegenaanlopen bij de studie. Het geeft docenten inzicht in het effect van het onderwijs en biedt de mogelijkheid om het onderwijs tijdig aan te passen als de prestaties achterblijven bij de verwachtingen.

Maar… veel toetsen (met een cijfer) leidt er ook toe dat de studenten zich alleen nog maar op het leren voor een toets focussen en strategisch, calculerend te werk gaan. Het leidt tot grote werkdruk bij de docenten. Het leidt tot roosterproblemen en concurrentie om de aandacht van de studenten tussen onderwijseenheden. En in hoeverre zijn we met al het toetsen toch niet heel erg schools bezig? We willen toch ook zelfstandigheid en zelfverantwoordelijk gedrag bij de studenten stimuleren? Maar ja… kun je dat al meteen verwachten bij eerstejaars studenten?

Veel vragen waar binnen de UT, in het kader van het Twenst OnderwijsModel (TOM) nog volop over gediscussieerd wordt (zie ook de presentaties en verslagen van de onlangs gehouden onderwijstweedaagse voor opleidingsdirecteuren en - deels - examencommissievoorzitters {intranet}).

Kunnen we inzichten opdoen van wat elders gebeurt? Wat is er aan evidence based onderzoek op dit gebied? Van welke ervaringen bij andere universiteiten kunnen we wat leren? Zijn er mogelijkheden om wel de voordelen van veelvuldig toetsen te behouden, zonder de nadelen? Kunnen we het onderwijs zodanig inrichten dat we ook zonder toetsen de studenten actief houden? Is toetsen zonder cijfers (formatief) de oplossing? Of digitaal toetsen, met programma’s op maat?

Hieronder alvast wat bronnen voor een ieder die wat meer kennis en ideeën op dit gebied wil vergaren. Het thema zal zeker nog vervolgd worden.

Bron

Inhoud

Het effect van tussentijds toetsen op studierendement: een literatuurstudie
(Veronica Bruijns, mei 2014. Artikel in Onderzoek van Onderwijs, Koninklijke van gorcum; mei 2014)

Recent artikel van Veronica Bruijn s rond de onderzoeksvraag: Welke interventies op het gebeid van frequent en planning van toetsing binnen een studieperiode leveren een positieve bijdrage aan het studierendement.

Debat bij de HvA
(video)

In “het grote toetsdebat” dat de HvA in 2013 organiseerde, vormde een van de stellingen “Vaker toetsen verhoogt het studierendement”. Bekijk wat anderen hierover te zeggen hebben.

Hoe kun je tussentijds toetsen gebruiken? Wat is nu het juiste moment voor een tussentoets?
(blogitem op StudiesuccesHO 2009; Gerda Visser-Wijnveen)

Kort item met aandacht voor het moment van toetsen, de relatie met de onderwijsopzet (cyclisch, lineair) en te verwachten problemen.

Ten Benefits of Testing and Their Applications to Educational Practice

Henry L. Roediger III, Adam L. Putnam and Megan A. Smith, 2011. In J. Mestre & B. Ross (Eds.), Psychology of learning and motivation: Cognition in education (pp. 1-36). Oxford: Elsevier

Artikel over de voordelen van het veelvuldig inzetten van (formatief) toetsen in het onderwijs. NB. Onder “toetsen” wordt dan bijv. ook een quiz tijdens college verstaan.
Dat kleine testjes het geheugen helpen, vertelt dr. Robert Bjork (cognitive psychologist, UCLA) in een korte videofragment (klik op foto).

http://www.studiesuccesho.nl/tag/tussentijds-toetsen/

Diverse korte items over “Tussentijds toetsen” op Studiesucces HO. Inclusief good practices.

http://www.studiesuccesho.nl/tag/deeltoetsen/

Diverse korte items over het thema “Deeltoetsen” op Studiesucces HO. Inclusief good practices.