Compensatoir toetsen - Bij de Erasmus Universiteit al heel normaal (video's)


Bij de UT werd tot voor kort voornamelijk conjunctief getoetst. Een student dient alle tentamens met een voldoende te hebben afgesloten om een bachelordiploma te ontvangen. Meer en meer wordt gekeken naar de mogelijkheden van compensatoir toetsen (in TOM). De compensatieregel doorbreekt de aanname dat een student alleen aan het vereiste eindniveau kan voldoen als hij/zij voor alle studieonderdelen een voldoende haalt. De student wordt bij compensatoir toetsen de mogelijkheid geboden om een onvoldoende voor een toets te compenseren met een hoog cijfer op een andere toets. Daarbij gelden dan wel voorwaarden en regels; het kan niet onbeperkt en in iedere onderwijssituatie.

Bij deeltoetsen binnen een onderwijseenheid van een TOM-module bestaat die mogelijkheid vaak al wel. Maar zou je studenten ook de gelegenheid moeten bieden om te compenseren tussen de onderwijseenheden van een module? Of over de modules heen? En leidt dit tot niveauverlies of is dat maar een idee en valt dat wel mee?
De discussie binnen de UT is nog volop gaande (zie ook de presentaties en verslagen van de onlangs gehouden onderwijstweedaagse voor opleidingsdirecteuren en - deels – examencommissievoorzitters {intranet} ). Des te interessanter om te zien hoe andere universiteiten hier mee omgaan.

Bij de Erasmus Universiteit bijvoorbeeld zijn ze erg enthousiast over hun regelingen voor compensatoir toetsen en hebben ze hier al enkele jaren ervaring mee kunnen opdoen. Bekijk de video’s om te horen en te zien wat hun redenen zijn geweest voor de invoering van compensatoir toetsen en welke ervaring zij hiermee hebben opgedaan.
Bij de Hogeschool van Amsterdam is enige tijd terug (okt. 2013) een debat georganiseerd over het compensatoir toetsen. Bekijk de video om kennis te nemen van wat meningen.

Voor wie meer wil weten over (onderzoek naar) compensatoir toetsen, zie: http://www.utwente.nl/ces/toetsing/Onderwijsvernieuwing_toetsing/

Naar een ambitieuzer studieklimaat
Presentatie van prof.dr. H.G. Schmidt, professor of Psychology at Erasmus University's Faculty of Social Sciences, voormalig rector magnificus EUR.

Ervaringen met compensatoir toetsen
Presentatie van prof. dr. Ivo J.M. Arnold
Vice dean Erasmus School of Economics

Waarom falen zoveel (studenten) in het hoger onderwijs?
Presentatie van prof.dr. H.G. Schmidt, professor of Psychology at Erasmus University's Faculty of Social Sciences, voormalig rector magnificus EUR

Het grote Toetsdebat in leercentrum Floor van de HvA
Met o.a. Desiree Joosten, lector Eigentijds Toetsen aan Fontys Hogescholen, en Henk Schmidt, rector magnificus van de Erasmus Universiteit.
(Over compenseren, vanaf 19.20 minuten)