Verslag en materialen van de Toetsanalyse-Tentam workshop op 23 maart bij GW

Toetsanalyse - wat wordt er nu precies mee bedoeld? Hoe draagt dat bij aan de kwaliteit van je toets? Wat moet je daarvoor doen? Hoe interpreteer je de resultaten? Wanneer moet je wel of niet vragen verwijderen?

Met Tentam kun je MC-tentamens laten nakijken en analyseren, maar bij wie moet je dan zijn? En hoe werkt dat dan? Hoeveel tijdwinst levert dat op?

Op dit soort vragen kregen de deelnemers van de goed bezochte Toetsanalyse/Tentam- lunchbijeenkomst op 23 maart bij de faculteit Gedragswetenschappen antwoord. Met een uur tijdsinvestering waren daarna de “ins & outs” van toetsanalyse een stuk helderder geworden!

Peter de Vries  (GW-docent en Examencommissielid) liet aan de hand van een praktijkvoorbeeld stapsgewijs zien hoe je te werk kunt gaan bij het analyseren van de resultaten van een tentamen.

Jan de Goeijen en Jan van Zyll Langhout (allebei van ICTS) vertelden hoe het softwarepakket Tentam ingezet kan worden om MC-tentamens geautomatiseerd na te laten kijken en te laten analyseren. 

Het programma bestond uit drie onderdelen:

a)   uitleg over de wijze waarop toetsanalyse kan worden uitgevoerd aan de hand van concrete voorbeelden, 

b)   uitleg over het interpreteren van de analyseresultaten (Wat betekenen de data en wat kun je er vervolgens mee ter verbetering van de kwaliteit van je toets?),  

c)   uitleg over het softwarepakket Tentam en de wijze waarop hier gebruik van kan worden gemaakt.

Tijdens de bijeenkomst werden de Powerpoint-presentaties uitgedeeld en werd verwezen naar de handleiding voor Tentam en het bij de opleidingen Psychologie en Communicatiewetenschappen gebruikte “stappenplan voor toetsing” voor docenten, waarmee docenten de kwaliteit van de eigen toetsen kunnen nagaan, verhogen en waarborgen.

Voor belangstellenden zijn deze stukken ook via onderstaande links te vinden.

1) Powerpointpresentatie Peter de Vries

2) Powerpointpresentatie Jan de Goeijen en Jan van Zyll Langhout

3) Tentamhandleiding

4) Stappenplan voor docenten voor toetsing van vakken (Examencommissie Psychologie)