Verslag van het onderwijssymposium Toetsen en leren, de kracht van beoordelen

Toetsen-feedback-en-peer-feedback-en-examencommissies.jpgOp 10 maart jongstleden werd op de Universiteit Utrecht het jaarlijkse onderwijssymposium “Onderwijsparade” georganiseerd. Dit keer stond het thema "Toetsen en leren, de kracht van beoordelen" centraal.

Keynote: prof. Gibbs over het belang van feedback
Professor Graham Gibbs verzogrde de keynote met als titel ‘Improving student learning by changing assessment across entire programmes’. Gibbs is een voormalig directeur van het Oxford Learning Institute van de Universiteit van Oxford.
Gibbs bracht in zijn keynote naar voren dat voldoende feedback en goed doordachte toetsing geen garantie biedt voor een succesvol programma. Met verschillende voorbeelden illustreerde hij zijn bewering.
Uit zijn analyse werd het belang van frequente feedback zònder beoordeling duidelijk. De studenten ervaren een beoordeling anders te veel als een eindpunt en besteden weinig aan feedback achteraf. Belangrijke voorwaarden voor goede feedback zijn: het is snel beschikbaar, het zet studenten op het goede spoor voor het vervolg, het past binnen een onderwijstraject (er is continuïteit en samenhang). In plaats van feedback past beter de term “feed forward”.
Gibbs adviseert om niet vaak te toetsen, maar om uit te gaan van ‘just-in-time’ feedback en de beoordeling te beperken tot de finale toets “give feedback quickly, marks later, or feedback on drafts and marks on final submissions”. Eindtermen en criteria van het programma dienen in de in de toetsing herkenbaar te zijn en docenten dienen eindtermen op dezelfde wijze te interpreteren. Om de tijdigheid, kwaliteit en continuïteit van toetsing en feedback te realiseren is toetsbeleid op opleidingsniveau van.

Workshops met good practices
Naast de keynote, bestond de Onderwijsparade uit workshops waarin good practices op het gebied van toetsing en beoordeling werden voorgesteld.
Onderwerpen die aan de orde kwamen waren o.a.:
- een digitale toetsvorm voor het beoordelen van beaaldvaardigheden van Geneeskunde studenten
- alternatieve toetsvormen die in Canada worden gebruikt
- beoordeling van onderzoeksvaardigheden
- toetsing van academische vaardigheden
- digitaal toetsen
- de relatie tussen toetsprogramma’s en rendement
Van de workshops is een overzicht met korte beschrijving beschikbaar. Van enkele workshops zijn uitgebreide verslagen beschikbaar. Zie hiervoor de website Onderwijsparade 2011.


Bronnen:
Nieuwsbrief Hoger Onderwijs – Toetsen en leren (april 2011 / ICLON).
Website: Onderwijsparade 2011.

De Powerpoint van de presentatie van Gibbs: <Keynote (ppt)>
Meer informatie over Gibbs: Introductie op keynote lezing prof. Graham Gibbs.
Meer lezen over het werk van Graham Gibbs? Zie onderstaande links:
Using assessment to support student learning 
The effects of programme assessment environments on student learning