Assessment 2020 - Uitgangspunten voor het 'nieuwe toetsen'

Ontwikkelingen in de maatschappij, leiden tot nieuwe verwachtingen en wensen ten aanzien van het doel en de vorm van het hoger onderwijs. Waar bereid je je studenten op voor? Hoe doe je dat op de beste wijze en hoe toon je ook aan dat ze de beoogde doelen bereiken? Discussies over de functie en vormen van toetsing, maken essentieel onderdeel uit van de visievorming over ‘toekomstbestendig’ hoger onderwijs.

De ‘korte en bondige’ notitie van Boud, D. and Associates , Assessment 2020: Seven propositions for assessment reform in higher education, biedt voor het denken over de rol en vorm van toetsing in toekomstgericht onderwijs, handige aanknopingspunten. Het vormt een mooi startpunt voor verdere discussies over waar we met de UT (of met een bepaalde opleiding) qua toetsing uiteindelijk heen willen. Waarbij uiteraard toetsing nooit los te zien is van de beoogde einddoelen en het algehele onderwijsproces. Of, zoals Boud e.a. het uitdrukken: “The propositions, however, do not stand alone. They must be considered within overall curriculum thinking alongside teaching and learning strategies and changing disciplinary content. They need to be supported by a range of development opportunities to foster the shifts in thinking and practice on the part of teaching staff and students that they imply.”

 

Op de bijbehorende website: www.assessmentfutures.com, zijn checklists te vinden die het kritisch bewustzijn t.a.v. de wijze en vorm van toetsing (“assessment”) in het huidig onderwijs nog wat kunnen aanscherpen :

·

Checklist for institutions

·

Checklist for those involved with programs and courses (met wat interpretatie, te gebruiken op module niveau)

Assessment 2020: Seven propositions for assessment reform in higher education
Sydney: Australian Learning and Teaching Council.
Boud, D. and Associates (2010).