INFORMATIe

Kosten

Aan deze workshop zijn geen kosten verbonden.

Groepsgrootte

maximaal 10 personen

Trainer

Henno Schouten, h.schouten@utwente.nl

Voor Wie?

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die wil weten welk effect zijn of haar manier van communiceren op anderen heeft en hoe de houding en het gedrag van anderen geïnterpreteerd en beïnvloed kunnen worden.

Doelen

Na deze training:

  • ben je je bewust van je eigen communicatiestijl en het effect daarvan op anderen
  • herken je verschillende communicatiestijlen bij anderen
  • weet je hoe je de houding en het gedrag van anderen met meer succes interpreteert en beïnvloedt

Onderwerpen

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan het beïnvloeden van de houding en het gedrag van anderen, waarbij onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen

  • communicatiestijlen
  • non-verbale aspecten
  • vraag- en luistertechnieken

Werkwijze

In een veilige leeromgeving wisselt de trainer praktische opdrachten en theoretische aspecten met elkaar af. Hij maakt hierbij vanuit de aangeboden stof direct een vertaling naar de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

Tot enkele weken na de cursus hebben de deelnemers toegang tot de Blackboardpagina van de cursus.
Hier kunnen ze communiceren met de trainer en andere deelnemers en vinden ze aanvullende achtergrondinformatie.

Duur en Tijdsbesteding

De cursus bestaat uit drie avondsessies van ieder drie uur. Je vult in de week voor het begin van de cursus een vragenformulier in en bereidt voor aanvang van de eerste en de derde sessie een gesprek voor.

MEER INFORMATIE

Voor meer informative kun je contact opnemen met h.schouten@utwente.nl 

Aanmelden voor deze cursus is vanaf 1 februari 2018 mogelijk.

Geselecteerde cursus is niet beschikbaar.