Niet-UT

Niet-UT

Uitleegen voor welke mensen je die diensten hebt:

Regio/Kennispark/omliggende gemeentes/mensen die expats naar ons sturen

Wel alleen voor hoogopgeleide, maar niet te explicit vermelden..