Tentamenbureau

Resultaatverwerking

Het Tentamenbureau draagt zorg voor de resultaatverwerking van alle opleidingen binnen de UT.*

Resultaten kunnen aangeleverd worden door docenten (met de bevoegdheid om te tekenen) in de vorm van een (digitaal) cijferbriefje of Excel cijferlijst. Alleen correct ingevulde en getekende cijferlijsten kunnen door het Tentamenbureau worden geaccepteerd en in Osiris worden ingelezen. Deelcijfers kunnen niet in Osiris verwerkt worden.

Correcties doorvoeren
Nadat een cijfer is ingevoerd, kan er een wijziging plaatsvinden. Bijvoorbeeld na een tentameninzage. De wijziging kan doorgegeven worden aan het Tentamenbureau. Deze dient voorzien te zijn van titel "correctie", datum, studentnaam, studentnummer, vakinformatie en handtekening. Het Tentamenbureau zal de wijziging vervolgens doorvoeren in Osiris.

Naast de cijferverwerking door het Tentamenbureau loopt er een pilot voor cijferverwerking door docenten in Osiris Docent (alleen TW/AM en TBK/IEM).

Meer informatie over het aanleveren van cijfers kun je hier lezen.

Handige documenten:

*Alle cijfers behalve voor PDeng, cijfers voor docenten, stages, afstuderen en deelnemers pilot Osiris Docent Module