Zie Tentamenbureau

Speciale toetsvoorzieningen

De UT biedt studenten de mogelijkheid om gebruik te maken van extra voorzieningen bij een toets.

Wanneer studenten gebruik willen maken van extra voorzieningen, kunnen ze zich aan het begin van het collegejaar melden bij de studieadviseur. De studieadviseur beslist of een student toestemming krijgt om gebruik te maken van extra voorzieningen. Deze speciale voorzieningen zijn als volgt geregeld:

  1. Studenten met alleen recht op extra tijd en eventueel een vergroting van hun toetsen naar A3 nemen deel aan de toetsen in de reguliere tentamenzaal.
  2. Studenten met recht op andere voorzieningen maken hun toetsen in een aparte ruimte, veelal in gebouw de Therm. Dit kan een 1-persoons kamer zijn of een kleine zaal.

Dubbeltentamen:
Wanneer een student gebruik wil maken van de voorziening “dubbeltentamen” kan dit (uiterlijk) twee weken van tevoren aangevraagd worden bij de Studieadviseur. Na goedkeuring neemt de student contact op met het Tentamenbureau. Het Tentamenbureau zal een mogelijkheid creëren waarop de toetsen direct na elkaar gemaakt kunnen worden. Dit wordt zo gepland dat studenten geen contact kunnen hebben over beide toetsen met andere studenten. Het betreft een eenmalige voorziening waarvoor geen “extra voorzieningen pasje” wordt afgegeven.

Meer informatie over speciale toetsvoorzieningen kun je hier lezen.