Zie Tentamenbureau

Digitaal Toetsen

Op deze pagina is informatie te vinden over de processen van roostering tot planning rondom het digitaal toetsen. Er wordt gewezen op de te ondernemen stappen die van belang zijn voor een succesvolle toetsafname.

COVID-19 (coronavirus)

Het coronavirus heeft invloed op hoe wij schriftelijke tentamens kunnen aanbieden. Hieronder vind je informatie over de werkwijze met betrekking tot online tentaminering en het aanvraagformulier om de examencommissie te informeren over aanpassingen voor het tentamenschema.

Op dit moment zijn de volgende voorzieningen aanwezig voor het digitaal afnemen van de toetsen:

  • Locaties; Therm (250 Chromebooks) & NoordHorst ( 250 Chromebooks)
  • 72 Chromebooks in Carré, uitsluitend voor inzages beschikbaar.
  • Het TELT team en CES bieden samen ondersteuning aan voor het digitaal toetsen.
  • Het proces voor docenten is hieronder beschreven.

Studenten

De instructies voor studenten kun je hier vinden.

Docenten

Dit is een overzicht van het proces voor een digitale toets. De stappen worden eronder nader toegelicht.

Roosteren in digitale toetszaal

Wanneer je besluit een digitale toets af te laten nemen met behulp van onze chromebooks, neem dan ruim van tevoren contact op met het roosterteam van jouw faculteit. Digitale toetsen vinden plaats in de Therm. Hier zijn 250 chromebooks beschikbaar. Daarnaast kunnen in de Noordhorst in enkele zalen toetsen plaatsvinden met maximaal 250 deelnemers.

Intake met toetscoördinator

Elke docent die Remindo voor het eerst gaat gebruiken wordt uitgenodigd voor een intake gesprek. Contactpersoon hiervoor is e-assessment-ces@utwente.nl. Het gesprek zal dieper ingegaan op de processen van het digitale toetsen en de programma’s waarmee gewerkt zal worden. Je kunt hier aangeven wat de wensen en behoeftes zijn m.b.t de toets. Dit gesprek duurt ongeveer 1 uur.

Toetsopvraag

Wanneer de datum bekend is, ontvangt de docent een maand voor de toets een mail van het e-assessment-team met de aanvraag om de toetsvragen in Remindo te zetten. Deze moeten uiterlijk 5 werkdagen voor de toetsdatum aangeleverd zijn in Remindo. Na het verstrijken van deze deadline kunnen wij niet meer garanderen dat de toets kan plaatsvinden.

Voor meer informatie over Remindo zelf klikt u hier.

Toets definitief

Na het invullen van de toetsvragen is de toets klaar voor opmaak, dat zal gedaan worden door de toetscoördinator. De docent controleert daarna de toets en geeft akkoord voor de toetsafname.

Toetsmoment

De aanwezigheid van de docent bij de toets is verplicht.

E-Surveillanten

Voor de op- en afbouw van toetslocatie(s) en technische ondersteuning tijdens afname van de toetsen worden e-surveillant ingezet. De inzet van de e-surveillanten is afhankelijk van het aantal deelnemers aan een toets en het aantal toets locaties. De e-surveillanten zullen NIET surveilleren voor de toets zelf en zullen alleen beschikbaar zijn voor digitale ondersteuning.

Mocht je wel gebruik willen maken van reguliere surveillanten voor de toets, dan kun je een aanvraag doen bij het tentamenbureau van je eigen faculteit. Deze surveillant zal ondersteuning bieden in het toezicht houden tijdens het afnemen van de toets.

Meer informatie kun je hier vinden

Na afloop van de toets

De docent kijkt de toets na en ontvangt een analyse van de toets. Multiple choice vragen worden automatisch nagekeken. Inzagemomenten kunnen worden ingepland via roosterteam, en moeten ook tijdig worden aangevraagd. Er zijn maximaal 72 Chromebooks beschikbaar voor inzage. Het e-assessment team zal hierin ondersteuning bieden.

Cijferregistratie

De cijferregistratie verloopt via het tentamenbureau van je eigen faculteit. Gebruik de cijferlijst die je 2 weken voor de toets hebt ontvangen van het tentamenbureau, of draai een excel lijst uit Remindo. De cijferlijsten moeten worden ondertekend voor verwerking ervan.


Coördinator


Ondersteuning: