Bij de Universiteit Twente vullen Bachelor studenten hun keuzeruimte met minors.

Binnen SA&L ligt de minor-coördinatie in handen van Liesbeth Christochowitz  Zij is tevens ambtelijk secretaris van de Validatie- / Accreditatiecommissie Major-minor.

Meer informatie is te vinden op de Major-Minor website.