De WAR is een adviesgroep ingesteld door het College van Bestuur, die het college gevraagd en ongevraagd adviezen geeft. De WAR bestaat uit een voorzitter, drie studentleden vanuit de Universiteitsraad(UR), de voorzitter van de Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO) en een secretaris. De drie UR-leden wisselen elk jaar.

De WAR ontwerpt regelingen die zorgen voor financiële ondersteuning van studenten in specifieke omstandigheden. Alle regelingen zijn opgenomen in het instellingsspecifieke deel van het Studentenstatuut. Naast het ontwerpen van nieuwe regelingen evalueert de WAR ook de reeds bestaande regelingen. Mede op basis daarvan worden de regelingen aangepast en verbeterd. Zo heeft de WAR recent gewerkt aan de aanpassing van de regeling FOBOS, waarin zijn opgenomen de regelingen:

 • Tegemoetkoming Overmacht
 • Activismebeurzen
 • Ondersteuning Topsport en Topcultuur Beoefening

De WAR heeft en aantal raakvlakken met de CPO. De WAR heeft een beleidsvoorbereidende rol terwijl de CPO zorg draagt voor de afhandeling van individuele aanvragen van studenten voor de financiële ondersteuning.

Samenstelling WAR voor het studiejaar 2016-2017

 • Renate van Luijk (voorzitter, CES-SACC)
 • Ton Mouthaan (CPO voorzitter)
 • Emile Dopheide (ITC)
 • Tom de Koning (SU)
 • Simon Kloet (DAS)
 • Sander Bakkum (UReka)
 • Vincent Witmond (PvdUT)
 • Monique van Heijst (secretaris)