CES - SACC (NL)

Voor welke omstandigheden kan ik tegemoetkoming overmacht krijgen?

1. bestuurslidmaatschap van vereniging cat. 2 t/m 4 (zie FOBOS, Bijlage B);
2. ziekte en psychische problemen;
3. zwangerschap en bevalling;
4. een lichamelijke, zintuigelijke of andere functiestoornis;
5. bijzondere familieomstandigheden, zoals:
    a. relatieproblemen,
    b. woon- en leefproblemen,
    c. ziekte of overlijden van partner, ouders, kinderen, broer en zus;
    d. echtscheiding van jouw ouders:
    e. problemen meet de aanpassing aan de Nederlandse cultuur en gewoontes;
6. een onvoldoende studeerbare opleiding;
7. erkende topsporters of topcultuurbeoefenaars;
8. andere omstandigheden, die - als zouden ze niet worden gehonoreerd - zouden
    leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat is de procedure om voor tegemoetkoming overmacht in aanmerking te komen?

1. Je moet de omstandigheden direct bij jouw studieadviseur hebben gemeld zodra
    deze zich voordoen. Besproken wordt o.a. of aanpassingen nodig zijn (bijv.
    aangepast studieplan).
2. Loop je vertraging op door de omstandigheden, moet je je binnen 3 maanden
    melden bij de studentendecaan.
3. Na afloop van jouw omstandigheden, kun je binnen 3 maanden een aanvraag
    tegemoetkoming overmacht indienen via het online aanvraagformulier.
    Als de omstandigheden nog voortduren, maar je aan het eind van de C+1 periode
    bent, dien je de aanvraag binnen 3 maanden na die C+1 periode in.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik heb van DUO een extra jaar studiefinanciering gekregen. Wordt hiermee rekening gehouden?

Nee. Dit betekent dat voor aanvragen ingediend vanaf 1-1-2018 de C+1 periode niet meer wordt verlengd naar C+2. Dit betekent ook dat er bij de berekening niet meer 12 maanden op de berekende tegemoetkoming overmacht in mindering wordt gebracht.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe wordt de toe te kennen tegemoetkoming overmacht berekend?

1. De te erkennen periode wordt vastgesteld.
2. Het aantal EC dat je nog moet afronden vanaf het begin van de vertraagde
    periode wordt vastgesteld. De tegemoetkoming kan nooit meer zijn dan het
    aantal maanden dat nodig is om je programma af te ronden (uitgaande van
    een nominaal programma van 5 EC per maand).
3. Het aantal behaalde EC in de erkende vertraagde periode wordt vastgesteld.
4. De tegemoetkoming overmacht is:
    aantal maanden van erkende vertraagde periode minus behaalde EC in die
    periode (tot maximaal het aantal nog af te ronden EC's voor de betreffende
    studiefase). Er kan nooit meer dan 24 maanden worden ondersteund tijdens
    de gehele periode van studie aan de UT. 

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat is het bedrag voor een erkende maand FOBOS-tegemoetkoming overmacht?

Het bedrag is gelijk aan het maandbedrag collegegeld in de erkende periode. Het wordt uitbetaald als een gift.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Moet ik belasting betalen over de tegemoetkoming overmacht?

Nee, een tegemoetkoming overmacht is een vergoeding uit het profileringsfonds (WHW. 7.51) en is gedefiscaliseerd.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag