CES - SACC (NL)

Voor welke omstandigheden kan ik tegemoetkoming overmacht krijgen?

1. ziekte
2. psychische problemen;
3. zwangerschap en bevalling;
4. een lichamelijke, zintuigelijke of andere functiestoornis;
5. bijzondere familieomstandigheden, zoals:
    a. relatieproblemen,
    b. woon- en leefproblemen,
    c. ziekte of overlijden van partner, ouders, kinderen, broer en zus;
    d. echtscheiding van jouw ouders:
    e. problemen meet de aanpassing aan de Nederlandse cultuur en gewoontes;
6. een onvoldoende studeerbare opleiding;
7. erkende topsporters of topcultuurbeoefenaars;
8. andere omstandigheden, die - als ze niet worden gehonoreerd - zouden
    leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat is de C+1 periode

C+1 staat voor cursusduur plus 1 uitloopjaar. Zowel voor de bachelor als de
master wordt C+1 apart vastgesteld. De C+1 periode begint vanaf het eerste
moment van inschrijving voor de de betreffende fase in het hoger onderwijs.
Voor de bachelor zijn dat de 1e 4 jaar. Voor een 1-jarige master zijn dat de
1e 2 jaar (voor een langer master, is die periode langer). 

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat is de procedure om voor tegemoetkoming overmacht in aanmerking te komen?

1. Je moet de omstandigheden direct bij jouw studieadviseur hebben gemeld zodra
    deze zich voordoen. Besproken wordt o.a. of aanpassingen nodig zijn (bijv.
    aangepast studieplan).
2. Loop je vertraging op door de omstandigheden, moet je je binnen 3 maanden
    melden bij de studentendecaan.
3. Na afloop van jouw omstandigheden, kun je binnen 3 maanden een aanvraag
    tegemoetkoming overmacht indienen via het online aanvraagformulier.
    Als de omstandigheden nog voortduren, maar je aan het eind van de C+1 periode
    bent, dien je de aanvraag binnen 3 maanden na die C+1 periode in.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik heb van DUO een extra jaar studiefinanciering gekregen. Wordt hiermee rekening gehouden?

Nee, voor aanvragen ingediend op of na 1-1-2018 wordt de C+1 periode niet meer
met 1 jaar wordt verlengd naar C+2. Dit betekent ook dat er bij de berekening niet
meer 12 maanden op de berekende tegemoetkoming overmacht in mindering wordt
gebracht.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe wordt de tegemoetkoming overmacht berekend?

1. De overmachtsperiode binnen C+1 wordt vastgesteld.
2. Het aantal EC dat je nog moet afronden vanaf het begin van de overmachtsperiode
    wordt vastgesteld. De tegemoetkoming kan nooit meer zijn dan het aantal maanden
    dat nodig is om je programma af te ronden (uitgaande van een nominaal
   programma van 5 EC per maand).
3. Het aantal behaalde EC in de erkende vertraagde periode wordt vastgesteld.
4. De tegemoetkoming overmacht is:
    aantal maanden van erkende vertraagde periode minus behaalde EC in die periode
    (tot maximaal het aantal nog af te ronden EC's voor de betreffende studiefase). Er
    kan nooit meer dan 24 maanden (tot € 8.000,-) worden ondersteund tijdens de
   gehele periode van studie aan de UT. 

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat is het bedrag voor een erkende maand FOBOS-tegemoetkoming overmacht?

Het bedrag is gelijk aan het maandbedrag collegegeld in de overmachtsperiode. Het
wordt uitbetaald als een gift.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Moet ik belasting betalen over de tegemoetkoming overmacht?

Nee, een tegemoetkoming overmacht is een vergoeding uit het profileringsfonds (WHW. 7.51) en is gedefiscaliseerd.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag