FAQ - FOBOS Algemeen

Welke Regeling is van Toepassing

Per 1 januari 2018 is er een nieuwe FOBOS-regeling. Wat betekent dit voor mij?

1. Tegemoetkoming Overmacht: aanvragen ingediend vanaf 1 januari 2018 worden
    afgehandeld onder de FOBOS-regeling 2018.
2. Activismebeurzen: de beurzen voor kalenderjaar 2018 worden afgehandeld volgens
    de FOBOS-regeling 2018.
3. Topsport-/topcultuurbeurzen: de beurzen voor studiejaar 2018/2019 worden
    afgehandeld volgens de FOBOS-regeling 2018

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wanneer Recht op FOBOS ondersteuning  

Ik kom alleen tijdens de C+1 periode in aanmerking voor ondersteuning via de FOBOS-regeling. Wat is C+1?

De C+1 periode is de cursusduur plus een uitloopjaar per studiefase. Dus:
1. de eerste 4 jaar van de bachelor, gerekend vanaf het eerste moment van
    inschrijving voor een bacheloropleiding in het hoger onderwijs;
2. de eerste 2 jaar van een 1-jarige master, gerekend vanaf het eerste moment van
    inschrijving voor een masteropleiding in het hoger onderwijs. Bij een langere
    master wordt deze periode verlengd met de periode dat de opleiding langer duurt.
3. mocht je binnen de C+1 periode afstuderen, eindigt op dat moment de periode
    waarover ondersteuning via FOBOS kan worden verkregen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik heb, voordat ik aan de UT ben begonnen met een studie, al aan een andere instelling in het hoger onderwijs ingeschreven gestaan. Wat betekent dat voor mij? 

De C+1 periode gaat in op het eerste moment van inschrijving in het hoger onderwijs, dus gaat C+1 in op het eerste moment dat je bij die andere instelling bent ingeschreven. De te erkennen periode aan de UT is daardoor dus korter.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Kom ik als pre-masterstudent in aanmerking voor FOBOS?

Nee. De enige uitzondering hierop is dat je FOBOS-tegemoetkoming overmacht kunt krijgen als er problemen met een onvoldoende studeerbare opleiding zijn vastgesteld. Op andere gronden kom je niet voor FOBOS in aanmerking.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik ben student aan het ITC. Kom voor FOBOS in aanmerking?

ITC-studenten van de fulltime master opleidingen Geoinformation Science and Earth Observation en Spatial Engineering, vallen vanaf september 2018 onder de FOBOS. Voor die tijd kom je alleen in aanmerking als problemen met een onvoldoende studeerbare opleiding zijn vastgesteld.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik heb al een graad behaald en betaal daarom aan de UT het instellingscollegegeld. Kom ik voor FOBOS in aanmerking? 

Nee.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Samenloop

Is er een maximum ondersteuning per jaar vastgesteld via de FOBOS?

Ja, je kunt nooit meer van 12 beurzen (activisme, topsport, topcultuur) en/of maanden (tegemoetkoming overmacht) krijgen per jaar.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Is er een maximum ondersteuning via de FOBOS vastgesteld voor mijn hele studieperiode aan de UT?

Ja, je kunt nooit meer dan 24 beurzen/maanden (tot een maximaal bedrag van € 8.000) krijgen voor activisme, topsport, topcultuur en tegemoetkoming overmacht tezamen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag