Individuele aanvraag

Individuele aanvraag  

Wanneer kan een student een individuele aanvraag indienen?

Zodra de griffie CPO de groepsaanvraag heeft ontvangen en gecontroleerd, krijgen alle studenten die daarop staan een mail met het verzoek de aanvraag aan te vullen met hun persoonlijke gegevens (IBAN, BSN) en de aanvraag goed te keuren. Als alle studenten die op die groepsaanvraag staan hun gegevens hebben ingevuld, goedgekeurd en verstuurd (ingediend), wordt de groepsaanvraag in behandeling genomen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat is het bedrag voor een activismebeurs?

Het bedrag is gelijik aan 1/12e van het collegegeld dat je bent verschuldigd op 1 september voorafgaande aan het kalenderjaar waarover je de activismebeurs krijgt. Het wordt uitbetaald als een gift.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Moet ik belasting betalen over toegekende activismebeurzen?

Nee, een activismebeurs is een vergoeding uit het profileringsfonds (WHW. 7.51) en is gedefiscaliseerd.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik ben een internationale student van buiten de EER. Wat betekent dit voor de studievoortgangsmonitoring in het kader van het Modern Migratiebeleid (MoMi)?

Toegekende activismebeurzen tellen meer voor het verlagen van de studievoortgangsnorm voor MoMi-studenten.
tot 2 beurzen = norm 30 EC
3 beurzen = norm 25 EC
4 beurzen = norm 20 EC
5 beurzen = norm 15 EC
6 beurzen = norm 10 EC
7 beurzen = norm 5 EC
8 of meer beurzen = norm 0 EC

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag