Erkenning vereniging of organisatie (basislijst bestuursbeurzen)

Wanneer komt een verenigingen in aanmerking voor activismebeurzen?

Een vereniging kan een erkenningsverzoek indienen bij de Student Union. De SU bepaalt of een vereniging Union-erkend kan worden. Tevens wordt bepaald of de vereniging voor activismebeurzen in aanmerking kan komen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waar kan ik zien of mijn vereniging/organisatie activismebeurzen krijgt?

In Bijlage B van de FOBOS staat welke verenigingen/organisaties voor hun bestuur/team activismebeurzen kunnen krijgen (basislijst). Daarbij staat het maximaal aan te vragen aantal beurzen. Deze verenigingen zijn onderverdeeld in categorieën 2 t/m 4.
De verenigingen/organisaties die zijn opgenomen in categorie 1 krijgen geen beurzen uit de basislijst, maar kunnen via hun koepelbestuur een verzoek bij de Student Union doen voor Extra- en Incidentele activismebeurzen. Dat kan bijvoorbeeld voor het organiseren van een evenement.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag