Erkenning vereniging of organisatie

Erkende verenigingen/organisaties (basislijst)

Hoe kan ik zien welke verenigingen in aanmerking komen voor activismebeurzen?

In Bijlage B van de FOBOS staat vermeld welke verenigingen/organisaties voor activismebeurzen in aanmerking komen (basislijst) met daarbij vermeld het maximaal aan te vragen beurzen. Deze verenigingen zijn onderverdeeld in categorie 2 t/m 4.
De verenigingen/organisaties die staan vermeld bij categorie 1 krijgen geen beurzen uit de basislijst, maar kunnen via hun koepelbestuur een verzoek bij de Student Union doen voor Extra- en Incidentele activismebeurzen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag