Groepsaanvraag

Groeps aanvraag

Wanneer kan de groepsaanvraag worden ingediend?

De online groepsaanvraag kan door de erkende vereniging/organisatie na afloop van het kalenderjaar tot 1 april worden ingediend.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wie doet de groepsaanvraag voor de vereniging/organisatie en hoe werkt het?

De vereniging/organisatie wijst 1 student aan die de groepsaanvraag gaat indienen. Die student moet nog wel beschikking over een geldig studentenaccount (vervalt 3 maanden na uitschrijven). Naam en studentnummer van de aanvrager worden, via de Student Union, doorgegeven aan de griffie CPO. De griffie zorgt ervoor dat de betreffende student rechten krijgt om in te loggen bij het aanvraagsysteem. Je krijgt een mail zodra je kunt inloggen.
Bij de groepsaanvraag geef je aan welke studenten recht hebben op activismebeurzen. Per student geeft je aan hoeveel de beurzen betrokken krijgt. Houd hierbij rekening met het maximum aantal toe te kennen beurzen per person (zie FOBOS Bijlage B
Je kunt de groepsaanvraag opslaan en later weer aanpassen. Echter als de groepsaanvraag is verstuurd (ingediend), is zelf wijzigen niet meer mogelijk (neem indien nodig contact op met de griffie CPO).

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waar moet de aanvrager op letten bij invullen van een groepsaanvraag?

• De studenten zijn tijdens de aanvraagperiode ingeschreven aan een voltijds
   bekostigde UT bachelor- of masteropleiding.
• Pre-masterstudenten en studenten ingeschreven aan een post-initiële opleiding
   komen niet in aanmerking.
• De studenten moet een positief BSA hebben behaald voor de opleiding waarvoor hij
   staat ingeschreven (bij een uitgesteld BSA wordt de aanvraag voor de betreffende
   student aangehouden tot een definitief BSA is vastgesteld).
• De studenten moeten aan de UT collegegeld hebben betaald en nog niet eerder een
   graad hebben behaald.
• Het kalenderjaar waarover de aanvraag loopt, valt binnen de C+1 periode van de
   bachelor of master (C+1 = cursusduur plus 1 uitloopjaar).
• De student heeft nog niet het maximum aantal beurzen gekregen tijdens het
   kalenderjaar (12) of tijdens de gehele studieperiode (18).

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoeveel beurzen uit de basislijst kunnen worden aangevraagd?

Categorie 2:  
• totaal   6 beurzen =   2 beurzen per persoon 
• totaal   9 beurzen =   3 beurzen per persoon 
• totaal 20 beurzen =   5 beurzen per persoon 
• totaal 25 beurzen =   5 beurzen per persoon 
• totaal 35 beurzen =   7 beurzen per persoon
• totaal 45 beurzen =   9 beurzen per persoon
• totaal 50 beurzen = 10 beurzen per persoon
• totaal 60 beurzen = 12 beurzen per persoon

Categorie 3: 
• totaal 15 beurzen =   5 beurzen per persoon 
• totaal 35 beurzen =   6 beurzen per persoon
• totaal 36 beurzen = 12 beurzen per persoon
• totaal 48 beurzen = 12 beurzen per person
• totaal 60 beurzen = 10 beurzen per persoon
• totaal 75 beurzen = 12 beurzen per persoon
• totaal 81 beurzen =    9 beurzen per persoon  

De beurzen kunnen alleen in heel beurzen worden verdeeld.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Heeft onze vereniging/organisatie (ook) recht op Extra-/Incidentele acitivismebeurzen (= beurzen voor klein activisme)?

De Student Union en de koepelbesturen stellen elk kalenderjaar vast welke vereniging/organisatie in aanmerking komt voor Extra- en Incidentele activismebeurzen. Bij het invoeren van de groepsaanvraag kun je precies zien hoeveel beurzen je kunt verdelen: de aantallen uit het basisbudget en uit het extra budget staan apart aangegeven. Je dient per student aan te geven hoeveel beurzen hij krijgt uit het basisbudget en/of uit het extra budget.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag