Regelingen

Toelichting op de aanvraag toetsing omstandigheden (BSA) 

  1. Wat te doen
  2. Neem contact op met je studieadviseur: als je op grond van persoonlijke omstandigheden vertraging oploopt of denkt op te lopen, moet je gelijk met je studieadviseur een studieplan opstellen.
  3. Aanvraag toetsing omstandigheden: mogelijk leidt de vertraging er toe dat je niet het verplichte aantal modules haalt en daardoor een negatief bindend studieadvies verwacht. Laat dan je omstandigheden toetsen door de CPO. Lever daarvoor een aanvraag in met - indien mogelijk - een verklaring van een deskundige.
  4. Afspraak maken met een studentendecaan.

je eigen toelichting

Geef in eigen bewoordingen aan dat je bang bent een negatief studieadvies te krijgen. Geef aan wat er dit jaar is gebeurd. Dat hoeft niet in detail, maar geef aan hoe het jaar begon, welke periode de persoonlijke omstandigheden de studie hinderden en wat de aard van die omstandigheden zijn (het medische-, psychische of familieomstandigheden). Schrijf in welke mate die omstandigheden je studie hinderden. Verzoek om rekening te houden met je omstandigheden en vraag om een studieadvies dat niet-bindend is. Wees zo volledig mogelijk bij het omschrijven van de omstandigheden.

Verklaring van een deskundige

De deskundige moet een Nederlandse arts of een psycholoog (met BIG-registratie) zijn. Deze verklaart:

  • Ziekte: wat de aard en de duur van de omstandigheden is. Als de Nederlandse arts of psycholoog (BIG geregistreerd) geen verklaring wil afgeven, maak dan een afspraak met de studentendecaan.
  • Functiebeperking: in welke mate je functioneren wordt gehinderd.
  • Zwangerschap/bevalling: wat de uitgerekende bevallingsdatum is. Of lever een geboortebewijs in. Wanneer de vertraging groter is dan 4 maanden, moet worden aangegeven wat de reden is van deze extra vertraging (bijvoorbeeld ziekte of bijzondere familieomstandigheden) en wat de duur daarvan is.
  • Bijzondere familieomstandigheden: wat de aard en de duur van de omstandigheden zijn.
    Bij overlijden van partner/familieleden, moet een van overlijdensbericht worden ingeleverd.

Indienen toetsingsverzoek

Doe dit zo snel mogelijk, wanneer blijkt dat je vertraging hebt opgelopen. Bespreek dit met je studieadviseur of de studentendecaan.

na indienen van dit verzoek

De Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO) beoordeelt jouw verzoek en stuurt een advies naar het opleidingsbestuur (je krijgt een kopie). In het advies staat gedurende welke periode en in welke mate je studievoortgang is belemmerd. Het opleidingsbestuur houdt in haar eindadvies BSA rekening met het advies van de CPO en beoordeelt de geleverde studieprestaties in het licht van het aangepaste studieplan.
Let op: wanneer je aanvraag op 30 juni van het lopende academisch jaar niet compleet is, kan de CPO geen advies uitbrengen!

Voor verdere informatie neem contact op met

Meer informatie: