UTDienstenCESSACCPlatforms onderwijsPlatform Wet en Regelgeving

Platform Wet en Regelgeving

Doel

Het platform Wet en Regelgeving brengt experts binnen de universiteit samen. Dit platform adviseert over beleid met het oog op UT-brede implementatie, over oplossingen voor knelpunten, over juridische haalbaarheid en over procedures en werkafspraken met samenwerkende diensten en faculteiten. Het platform heeft ook een toegevoegde waarde als expertgroepen voor collegiaal overleg en voor het delen van 'good practices'.

Onderwerpen

Beleidsdossiers van de UT waarop het Platform Wet en Regelgeving advies geeft, zijn bijvoorbeeld de onderwijs- en examenregeling (OER), de inschrijvingsregeling, de FOBOS en het studentenstatuut. Andere onderwerpen waarover dit platform adviseert, zijn bijvoorbeeld: de rechtspositie van studenten in het hoger onderwijs, wijzigingen in wetgeving, beroepsprocedures, taal en toegankelijkheid, het binden studieadvies, internationalisering en moderne migratie, gegevensbescherming, studeren met een functiebeperking, maar ook over onderwerpen zoals de vertrouwelijkheid van afstudeerscripties, geheimhoudingsovereenkomsten, minderjarige studenten komen aan bod.

Werkwijze

Het platform Wet en Regelgeving vergadert 6 tot 8 keer per jaar, onder andere op basis van de jaarkalender van de UC-Ow. In de aanloop naar de vergadering zal er een overleg plaatsvinden om de onderwerpen op de agenda te bepalen, naast onderwerpen die vermeld staan op de jaarlijkse kalender van het platform Wet- en regelgeving. Een jaarlijkse kalender voor het nieuwe studiejaar wordt in augustus gemaakt. Agenda's en notulen worden gemaakt door de griffie en verzonden naar de leden.

Leden

De leden zijn gekozen op basis van hun extertise of rol in specifieke, veelvoorkomende of jaarlijks terugkomende documenten of regelgeving die dit platform behandelt. Voorzitter: C. (Caroline) van Dijken, c.vandijken@utwente.nl / 053-4892035. Ambtelijk secretaris/beleidsmedewerker: W. (Willemijn) Eendebak, w.a.eendebak@utwente.nl .

Contacten

Interne contacten (UT)

Externe contacten