Studeren met een zintuiglijke aandoening

Bij een zintuiglijke beperking functioneren één of meerdere zintuigen niet of beperkt

Voorkomende zintuiglijke beperkingen bij studenten: