Bij een verslaving is er is sprake van een geestelijke of lichamelijke afhankelijkheid van een middel of gewoonte waaraan geen weerstand geboden kan worden.

Bij de oorzaak van het onstaan (en blijven bestaan) van een verslaving spelen biologische, psychische en sociale factoren een wisselende rol. Een verslaving beheerst het hele leven, heeft een negatief effect op het dagelijks functioneren en heeft schadelijke gevolgen op psychisch, lichamelijk en sociaal gebied.

Meest voorkomende verslavingen bij studenten:

 • Middelengebruik als alcohol en drugs.
 • Activiteiten als gamen en internet.

kenmerken

Signalen en symptomen verschillen per verslaving. Er zijn vaak meerdere signalen waardoor je merkt dat er iets aan de hand is:

 • Gedragsverandering.
 • Gezondheidsklachten.
 • Psychische klachten.
 • Verstoord sociaal functioneren.

Raadpleeg informatiebronnen voor meer gedetailleerde informatie.

belemmeringen bij onderwijsactiviteiten

 • Afwezigheid bij onderwijsactiviteiten.
 • Concentratie.
 • Logisch kunnen nadenken.
 • Vermoeidheid.
 • Presteren.
 • Samenwerken in projectgroepen.
 • Afspraken niet nakomen.

mogelijke onderwijsmaatregelen en voorzieningen

Een verklaring is nodig die de aanvraag voorzieningen en regelingen wegens persoonlijke omstandigheden rechtvaardigt. Procedure aanvraag voorzieningen: raadpleeg het stappenplan.

begeleiding(tips)/onderwijsmaatregelen

 • Bied extra begeleidingsgesprekken aan (raadpleeg 'De draad van Ariadne', uitgave Student Affairs Coaching & Counselling, 2004).
 • Stimuleer en ondersteun bij het zoeken naar professionele hulp. Verwijs door naar de studentenpsycholoog.
 • Bespreek in hoeverre de student aan medestudenten/docenten uitleg geeft over de persoonlijke omstandigheden.
 • Houd, indien nodig, contact met de docenten.
 • Bespreek en bied hulp bij het maken van een aangepast haalbaar programma (maatwerk) als de verslaving studievertraging (heeft) veroorzaakt of om ruimte te geven voor therapeutische behandeling.
 • Ondersteun bij tijdelijke studieonderbreking voor deeltijd- of dagbehandeling.
 • Verwijs naar de studentendecaan voor de aanvraag van eventuele financiële ondersteuning.

bruikbare hulpmiddelen

De geboden tools zijn niet bedoeld ter vervanging van professionele psychologische of medische hulpverlening, maar een aanvulling op de gewone 'spreekkamerhulpverlening' bij een bevoegde (huis)arts of psycholoog. Neem bij psychische klachten contact op met de studentenpsycholoog of een externe reguliere hulpverlener.

Interne Aanbod begeleiding

Voor opleidingsgebonden begeleiding is de studieadviseur van de opleiding het eerste aanspreekpunt.
Voor opleidingoverstijgende individuele begeleiding en advisering zijn de studentbegeleiders van Student Affairs Coaching & Counselling te raadplegen.

interne aanbod ondersteuning

UT ondersteuningsaanbod van trainingen, workshops, studievaardigheden.

regelingen bij studiebeperking

voor studenten met een studiebeperking
naar de regelingen
Overzicht van interne en externe ondersteunende (financiële) regelingen bij studiebeperkingen.

externe aanbod begeleiding en ondersteuning

Om gebruik te maken van het externe begeleidingsaanbod Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) is een verwijzing van de huisarts nodig. Vergoeding voor psychologische hulp is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraar. Het eigen risico is hierop van toepassing. 

 • Tactus verslavingszorg (GGZ) via verwijzing van de studentenpsycholoog of huisarts.
  Tactus biedt professionele individuele hulp en advies voor jongeren en volwassenen voor elke vorm van verslaving.
 • Alcohol de baas
  Internetbehandeling, stoppen of minderen. Aanbod van Tactus verslavingszorg.
 • Cannabis de baas
  Internetbehandeling, stoppen of minderen. Aanbod van Tactus verslavingszorg.
 • Digital awareness
  Controleover digitaal gedrag. 
 • Moti-4
  Een individueel gesprekkentraject voor jongeren tot 24 jaar die in de problemen dreigen te raken door middelengebruik, gokken of gamen.

Tips voor docenten

Bespreek vermoedens van middelengebruik met de studieadviseur van de student.

Overzicht deskundigheid bevorderende activiteiten voor docenten en studiebegeleiders.

Tips voor studenten

Check of je riskant gebruikt en test je gebruik. Als je denkt verslaafd te zijn of te raken zoek dan hulp bij je huisarts. Maak een afspraak bij de studentenpsycholoog als je merkt dat je verslaving je studieprestaties beïnvloedt.

informatiebronnen

Literatuur/publicaties

Voor begeleiders

 • Studeren onder invloed
  Hoe om te gaan met problemen met alcohol, drugs, gamen en verslaving tijdens de studie - handvatten voor studiebegeleiders - Alie Weerman en Herm Kisjes 2013, uitgave SWP.
 • De draad van Ariadne - uitgave Student Affairs Coaching & Counselling, Universiteit Twente (2004)
 • It's all in the games - over de impact van gamen, inzicht in de wereld van games en de verslavende kant daarvan - Erno Mijland en Herm Kisjes 2014, uitgave van InnoDoks.
 • Gamen en autisme - Erno Mijland en Herm Kistjes 2011, uitgave van InnoDocs.
 • Let's game - over games en gaming - Martine Delfos, 2010. Uitgave SWP.
 • Internet verslaving - Herm Kisjes e.a. 2015.

websites

 • Tactus verslavingszorg
  Expert op gebied van verslavingszorg.
 • Drank en drugs
  Infosite over drank en drugs voor jongvolwassenen. Uitgave van Tactus verslavingszorg
 • Drugsinfoteam
  Deskundig op gebied van alcohol en partydrugs.
 • Beter Gamen 
  Website en blog van de schrijvers 'It's all in the games' en 'Games en autisme'. 

video/films