Psychische problematiek

Handreiking suïcidepreventie

Handreiking om zelfmoord in het onderwijs bespreekbaar te maken (uitgave van 113Online ).

Vaak merk je niet dat een student overweegt een eind aan zijn leven te maken. Want praten over zelfmoordgedachten is taboe. Dat taboe wil 113Online doorbreken met deze  handreiking ‘Als ik kan zeggen wat ik denk’. 
In dit concrete stappenplan  lees je hoe jij als docent, mentor, maatschappelijk werker, pedagoog, zorgcoördinator of directie van de school een gesprek voert met een leerling/student over zelfmoordgedachten en zelfmoordplannen. Ook krijg je advies over welke hulpverlening je in zou moeten schakelen en hoe je een suïcidepreventie-protocol voor de school of universiteit kan opstellen. 
Bij de handreiking zijn flowcharts  beschikbaar waar je in één oogopslag kunt zien wat je kunt doen als scholieren of studenten gedachten aan zelfmoord hebben of als je vermoedt dat leerlingen of studenten een poging overwegen.

Handreiking online en gedrukt beschikbaar

Zowel de handreiking 'Als ik kan zeggen wat ik denk' als de flowcharts over scholieren en studenten zijn ook beschikbaar in gedrukte versies. Wil je er een ontvangen? Mail dan naar Evelien van Goor via e.vangoor@113online.nl

Zelfmoord is een belangrijke doodsoorzaak onder jongeren

Zelfmoord is één van de belangrijkste doodsoorzaken onder jongeren. Onder homo-, lesbische en bi-jongeren komen zelfmoordgedachten en pogingen schrikbarend vaak voor. Veel jongeren die zelfmoordgedachten hebben of zelfmoord plegen, zijn niet in behandeling en hebben niet de kans gehad om samen met een hulpverlener of specialist te zoeken naar een andere oplossingen dan de dood.
Juist binnen het onderwijs kun je deze jongeren steunen om hun isolement te doorbreken en te zorgen dat ze hulp zoeken. Door te signaleren, met ze te praten, te verwijzen en samen te werken met hulp binnen en buiten het onderwijs (huisarts of GGZ). Als docent, mentor, studiebegeleider, maatschappelijk werker of zorgcoördinator ben je voor de leerling/student de juiste persoon om een gesprek te voeren. Vertrouwd, maar toch op een afstand.

in gesprek met 113online

113Online biedt de mogelijkheid tot consult over de manier waarop zelfmoordpreventie in de onderwijsinstelling kan worden gewaarborgd. Neem contact op met Evelien van Goor via e.vangoor@113online.nl.