Zie Psychische problematiek

studeren en een vorm van Autisme

Er kan sprake zijn van een autisme spectrum stoornis (ASS) als je er moeite mee hebt je in de gevoelswereld van anderen te verplaatsen, lichaamstaal niet begrijpt en moeite hebt met (onverwachte) veranderingen. Je kan er in meer of mindere mate last van hebben.

onderwijsmaatregelen en voorzieningen

Studentondersteuning is vaak individueel maatwerk. In de dagelijkse praktijk betekent dit afstemming tussen de (on)mogelijkheden van de opleiding en de behoeften van de student.

Bespreekbaar zijn bijvoorbeeld:

 • Periodieke begeleidingsgesprekken.
 • Studiebegeleiding gericht op structuur, heldere en realistische studieplanning (op maat), samenwerking en communicatie met docenten en medestudenten.
 • Hulp en ondersteuning van de studieadviseur bij het maken van een aangepast haalbaar programma (maatwerk) als de omstandigheid studievertraging (heeft) veroorzaakt of om ruimte te geven voor therapeutische behandeling.
 • Ondersteuning bij het zoeken naar professionele hulp.
 • Financiële ondersteuning bij studievertraging wegens de persoonlijke omstandigheden.
 • Toetsvoorzieningen (extra toetstijd, prikkelarme toetsruimte, laptopgebruik).

Een verklaring is nodig die de aanvraag van bepaalde voorzieningen en regelingen wegens persoonlijke omstandigheden rechtvaardigd. Procedure aanvraag voorzieningen: raadpleeg het stappenplan.

Bruikbare hulpmiddelen

De geboden tools en informatie sites zijn niet bedoeld ter vervanging van professionele psychologische of medische hulpverlening, maar een aanvulling op de gewone 'spreekkamerhulpverlening' bij een bevoegde (huis)arts of psycholoog. Neem bij psychische klachten contact op met de studentenpsycholoog of een externe reguliere hulpverlener.

 • Informatiesites
 • Software / apps
  • Mindmeisterbubbl.us
   On-line mindmapsoftware  voor het maken van gestructureerde samenvattingen en instrument bij een brainstormsessie.
  • Kurzweil (UT licentie)
   Hulpmiddel bij het structureren van teksten; met visuele en auditieve ondersteuning.
  • Timetimer (of tijdwekker) die je dwingt een bepaalde tijd met iets bezig te zijn. Ook als app op mobiele telefoon beschikbaar.
  • AutThere app 
   Sociale app voor jongeren met autisme.
  • Begrens je internetgebruik: Yona app.

Interne Aanbod

De UT heeft een specifiek aanbod van individuele begeleiding, spreekuren, trainingen en workshops.

 • Specifieke begeleiding
  • Raadpleeg de studieadviseur van jouw opleiding bij persoonlijke problemen of opleidingsgebonden vragen en problemen. 
  • De studentenpsycholoog biedt hulp bij studieproblemen en/of persoonlijke problemen waardoor je niet effectief kunt studeren. De psycholoog helpt je bij het zoeken naar een passende verwijzing (voor diagnostiek, of een passende training of externe begeleiding).
  • De studentendecaan geeft informatie en advies over onder andere juridische kwesties en (financiële) regelingen en ondersteunt je bij de aanvraag daarvan.
  • Raadpleeg de coördinator diversiteit voor advies en practische ondersteuning als je knelpunten ervaart in de studieomgeving.
  • Bij een vorm van autisme: maak gebruik van het Autisme spreekuur voor extra ondersteuning en advies. Ook voor telefonische contultatie.
 • Specifieke ondersteuning
  • Autisme spreekuur: zowel face-to-face als telefonische consultatie.
  • Selfmanagement cursus: leren organiseren van studieactiviteiten en de balans vinden tussen studeren, werk, vrienden, sporten en andere belangrijke zaken in je leven.
  • Studiestimuleringsgroep: in een groep met medestudenten stimuleer en motiveer je elkaar om aan je studiewerk te gaan. 
  Compleet overzicht van cursussen op het gebied van persoonlijke effectiviteit
  Overzicht
 • Ondersteunende regelingen

  Overzicht van interne en externe ondersteundende (financiële) regelingen voor studenten met erkende persoonlijke omstandigheden.

externe aanbod (

 • Stumass 
  Begeleiding HO-studenten met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) naar zelfstandig wonen in combinatie met hulp bij het ontwikkelen van vaardigheden om succesvol te studeren. Stumass zorgt ervoor dat de zelfredzaamheid groter wordt en de student vaardigheden ontwikkelt die nodig zijn voor studie en wonen. Stumass biedt ambulante (leef)begeleiding bij zelfstandig wonen. Dit is ook mogelijk ter overbrugging als de zelfstandig wonende student op de wachtlijst staat voor begeleid wonen.
 • De doortrapper
  Robbert Noordhoek, van de doortrapper, professionele coach en begeleider van jongeren en jong volwassenen uit Twente met een vorm van autisme en/of ADHD
 • Gijs Horvers
  Ervaringsdeskundige en professional coach en levensloopbegeleider.
 • Autisme Academie 
  Gespecialiseerd in autisme & communicatie. Cursussen aan professionals, trainingen en ontwikkelingstrajecten gericht op persoonlijke ontwikkeling van (jong)volwassenen met een vorm van autisme met een normale tot hoge intelligentie en hun naaste omgeving.
 • Actoo-Twente 
  Coaching en ondersteuning van studenten met een ASS en AD(H)D. Biedt praktische begeleiding en ondersteuning bij planning, organisatie en uitvoering.
 • Zorgondernemers-Twente 
  Begeleiding en ondersteuning bij o.a. zelfstandig wonen, organisatie en planning van de studie.
 • Studiesucces Twente
  Niet-vakinhoudelijke hulp, begeleiding en advies bij leren en studeren.
 • RIBW 
  (Ambulante)begeleiding op gebied van wonen, werken en welzijn van mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen.

tips voor docenten/

 • Aantekeningen/samenvatting/sheets/lesstof vooraf digitaal of op papier beschikbaar stellen.
 • Nieuwe woorden herhalen en opschrijven.
 • Duidelijke structuur in onderwijsactiviteiten.
 • Heldere afspraken, geef duidelijk aan wat je verwacht van de student.
 • Gebruik duidelijke taal (geen woordgrapjes of beeldspraak).
 • Mogelijkheid tot vragen stellen per e-mail/telefoon na de les.
 • Duidelijke feedback en spreek de student persoonlijk aan wanneer instructies niet worden opgevolgd.
 • In kleine groepen laten werken.

Raadpleeg de informatiebronnen op deze website en het overzicht deskundigheid bevorderende activiteiten voor docenten en studiebegeleider.   

tips voor studenten

Maak gebruik van het ondersteunende UT-aanbod. Raadpleeg tips voor studieaanpak. 

Geroosterde onderwijsvormen

 • College voorbereiden, kijk of er college sheets beschikbaar zijn (blackboard). Neem ze door en mee naar het college.
 • Voicerecorder gebruiken (opname colleges).
 • Stel vragen na college of via email.
 • Structureer de aantekeningen (maak mappen per vak).
 • Vraag docent naar collegestof in digitale vorm.
 • Vaste partner bij practica.
 • Ga bij colleges en tentamens vooraan zitten zodat je niet afgeleid wordt.

Groepswerk

 • Gebruik een overzichtelijke agenda of digitale organiser (op telefoon) voor je afspraken en studeertijd.
 • Gebruik voicerecorder voor belangrijke discussies.
 • Taakverdeling: doen waar je goed in bent.
 • Communiceren aan de werkgroep hoe je het beste werkt; informeren over je beperking op gebied van informatie verwerken en communicatie.
 • Vaste partner bij werkgroepen.
 • Maak goede afspraken over taken en pauzes bij groepsopdrachten.
 • Gezamenlijk een planning maken.
 • Online samenwerken (bv. in BlackBoard/Dropbox/Google Drive).
 • Presentatievaardigheden trainen (actuele  UT ondersteuningsaanbod).

Zelfstudie

 • Gebruik een overzichtelijke (digitale) agenda, maak een dagplanning.
 • Splits taken op in haalbare stappen.
 • Actief studeren (onderstrepen, samenvatten, hardop lezen of gebruik tekst-naar-spraaksoftware).
 • Geheugensteuntjes zoals memo-briefjes.
 • Zorg voor een georganiseerde werkplek (opgeruimd bureau).
 • Zorg voor een goede bureauverlichting.
 • Pas het contrast van je laptop aan.
 • Stel prioriteiten, splits taken op in haalbare stappen.
 • Gebruik oordopjes bij snelle afleiding.
 • Gebruik tijdwekker/timetimer.
 • Gebruik een individuele stille studieplek.
 • Samenvattingen maken mbv mindmappen (of verkrijgen van samenvattingen van medestudenten).
 • Stel vragen als de opdracht niet duidelijk is.
 • Raadpleeg de studietips.
 • 5 minuten: info verminder stress 

Stage/afstuderen

 • Geregelde (schriftelijke) afspraken met begeleider.
 • Stel vragen per mail.
 • Koppel gemaakte afspraken terug via email.
 • Takenlijstjes maken.

informatiebronnen

literatuur/publicaties

Informatie voor begeleiders

Algemeen

Romans

Informatiesites over autisme

Video/films

Informatief

 • Autisme beeldbank
  Verzamelsite met videomateriaal over mensen met autisme (diverse thema's).
 • Mentale leeftijden - Martine Delfos (Stichting Autipassend Onderwijs Utrecht)
 • Autisme voor docenten - videowebsite voor docenten over studenten met autisme en hun begeleiding. Korte filmpjes, animaties, en portretten over autisme, kenmerken van autisme en wat autisme betekent voor leren en voor het volgen van onderwijs.
 • The autism hangout - serie youtube filmpjes met vragen over het syndroom van Asperger waarop Asperger specialist Dr. Tony Attwood antwoord geeft.
 • Op jezelf - DVD. In deze film vertellen twee jongeren met autisme hoe zij hun studie op de universiteit en de Hogeschool aanpakken. Verkorte versie van Op jezelf.
 • Het is hier autistisch - autobiografische serie van Filemon Wesselink, hij zoekt de autist in zichzelf (2017).
 • Hoe is het om te werken met autisme/adhd (YouTube filmpje). Gezien vanuit het perspectief van degene die het betreft als dat van collega's. 

Speelfilms (met thema autisme)