Studeren met psychische klachten

De studietijd is een dynamische periode die veel vraagt van studenten

Het vinden van de goede balans tussen persoonlijke, levensfase- en studiegebonden uitdagingen is niet altijd mogelijk. Deze disbalans kan leiden tot psychische klachten zoals  somberheid, angst en stress dat het dagelijks functioneren kan belemmeren. Anderzijds kunnen er psychosomatische- en psychische klachten ontstaan als gevolg van persoonlijke omstandigheden.

Belemmeringen bij onderwijsactiviteiten 

Psychische problematiek kan zich uiten in:

 • concentratieproblemen
 • studiestress
 • beperkte belastbaarheid, vermoeidheid en energieproblemen
 • beperkte sociale vaardigheden
 • impulsief gedrag
 • on(aan)gepast gedrag
 • rusteloosheid
 • angsten
 • uitstelgedrag
 • somberheid

Deze problemen belemmeren o.a. het volgen van onderwijs, deelname aan projectgroepen en het bestuderen van de studiestof.

Hulpmiddelen

De geboden tools zijn niet bedoeld ter vervanging van professionele psychologische of medische hulpverlening, maar een aanvulling op de gewone 'spreekkamerhulpverlening' bij een bevoegde (huis)arts of psycholoog. Neem bij psychische klachten contact op met de studentenpsycholoog of externe reguliere hulpverleners.

 • Mirro - e-healthmodules
  Wegwijzer om inzicht te krijgen in je mentale gezondheid. Online zelfhulp bij mentale gezondheid biedt concrete hulpmiddelen (informatie, tips, oefeningen, video’s en ervaringsverhalen) om zelfstandig mee aan de slag te gaan. Thema’s o.a. angst en paniek, gamen, geldzorgen, rouwverwerking, somberheid en piekeren.
  Heb je belangstelling voor deze e-healthmodules neem dan contact op met de studentenpsycholoog via het secretariaat SACC voor een inlogcode.
 • Psyfit
  Een online cursus/training mentale conditie. Oefeningen, filmpjes, tests en tips. Ontwikkeld door het Trimbos-Instituut.
 • Mindfulness coach app 
  App met oefeningen om te leren ontspannen en mediteren.
 • Studentengezondheidstest
  Applicatie om studenten met gezondheidsklachten vroegtijdig te kunnen herkennen en helpen. Persoonlijke feedback per email. Ontwikkeld door studentenartsen van de UvA en HvA.

Interne aanbod begeleiding

Voor opleidingsgebonden begeleiding is de studieadviseur van de opleiding het eerste aanspreekpunt.
Voor opleidingoverstijgende individuele begeleiding en advisering zijn de studentbegeleiders van Student Affairs Coaching & Counseling te raadplegen.

interne aanbod ondersteuning

UT ondersteuningsaanbod van trainingen, workshops, studievaardigheden.

Regelingen bij studiebeperking


voor studenten met een studiebeperking
naar de regelingen
Overzicht van interne en externe ondersteunende (financiële) regelingen bij studiebeperkingen.

Externe aanbod begeleiding en ondersteuning

Om gebruik te maken van het externe begeleidingsaanbod Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) is een verwijzing van de huisarts nodig. Vergoeding voor psychologische hulp is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraar. Het eigen risico is hierop van toepassing. 

Op de campus:

Buiten de campus:

 • wijkcoaches-enschede
  Een initiatief vanuit de gemeente Enschede en diverse organisaties op het gebied van hulp- en dienstverlening. Het doel: inwoners in een wijk op weg te helpen en te ondersteunen bij het vinden van oplossingen bij (meerdere) problemen in hun dagelijks leven. Bij de wijkcoach kun je ook terecht als er zorgen zijn om een ander bv. huisgenoot.
 • Mediant
  GGZ in de regio Twente die hulp, advies en begeleiding biedt aan mensen met psychische klachten of psychiatrische problemen. Mediant biedt cursussen en trainingen, individueel en in groepsverband.
 • Instituut voor Mentale Vitaliteit IVMV
  Kleinschalige GGZ in  Enschede voor volwassenen met psychische klachten.
 • GGZon 
  GGZ Oost Nederland biedt psychiatrische en psychotherapeutische zorg.
 • Ixta Noa
  Laagdrempelige hulpverlener in Enschede binnen de GGZ (zonder verwijzing). Zie ook praktijkhuis van Ixta Noa
 • Psyq
  GGZ specialistische en toegankelijke hulp.
 • Max-Ernst
  Landelijke instelling voor ambulante GGZ met vestiging in Hengelo. De hulpverlening is in principe kort en gericht op resultaat.
 • Voluitleven.info
  Begeleide zelfhulp en blended care.

Anoniem professioneel advies:

 • Korrelatie
  Landelijke organisatie, biedt anonieme professionele, psychische en psychosociale hulp. Telefonisch en online.
 • Sensoor
  Anoniem 24/7 bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek.
 • www.113.nl
  Platform voor preventie van zelfmoord. Hulpverlening en informatie via internet en telefoon. 24/7 bereikbaar, 0900-0113.
 • Vraag maar app voor hulpverleners
  Hulpmiddel om het gesprek aan te gaan met iemand met zelfmoordgedachten (uitgave van 113.nl)

informatiebronnen

literatuur/publicaties

Voor begeleiders

Algemeen

 • Leren leven en studeren - Louis Sommeling 2010. ISSUU publicatie.
  Psychologische hulp in de studententijd.
 • Studeren met psychische problemen 'Wat wil jij' - Marjo Boer e.a. (2009).

Websites

 • Begeleid leren 
  Expertisecentrum ontwikkelt producten en diensten voor en geeft informatie aan studenten, cliënten, familieleden, docenten en hulpverleners over het (gaan) studeren met een psychische aandoening.
 • Fonds Psychische Gezondheid
  Informatie en voorlichting over psychische problemen.
 • ik-student
  Ervaringsverhalen van studenten en hoe zij omgaan met problemen en het zoeken van hulp.
 • MindYoung
  Platform voor en door jongeren over je MIND.

Psychische problemen bij studenten

De meest voorkomende psychische problemen bij studenten: