Motorische beperking

Studeren met RSI

RSI (Repetitive Strain Injury) of KANS (Klachten Arm Nek Schouder) is een verzamelnaam voor diverse pijnklachten in de arm (hand, pols vingers), nek en schouders die wordt veroorzaakt door langdurige herhaalde belasting 

Daarnaast spelen ook verkeerde werkhouding, werkdruk, stress en weinig rust een belangrijke rol bij het ontwikkelen van RSI gerelateerde klachten.

kenmerken

Dd klachten aan arm, nek en schouders ontstaan meestal geleidelijk. In de afstudeerfase waarbij veel met de computer wordt gewerkt, kunnen klachten zich manifesteren. Beginnende herkenbare symptomen als tintelingen in pols en handen, gevoelige en vermoeide nek, schouders, armen, pols en handen, kunnen binnen enkele dagen of weken ernstige klachten worden:

 • pijn
 • stijfheid
 • coördinatieverlies
 • krachtverlies 

problemen in de onderwijssituatie

 • Aantekeningen maken bij colleges.
 • Schrijven.
 • Verminderde belastbaarheid.
 • Werken met PC/laptop.
 • Uitoefenen van laboratorium- en practiumvaardigheden.
 • Vermoeidheid.

mogelijke onderwijsmaatregelen en voorzieningen

Een verklaring is nodig die de aanvraag van voorzieningen en regelingen wegens persoonlijke omstandigheden rechtvaardigt. Procedure aanvraag voorzieningen: raadpleeg het stappenplan.

begeleiding.

 • Bespreek en bied hulp bij het maken van een aangepast haalbaar studieprogramma als de RSI studievertraging veroorzaakt of om ruimte te geven voor therapeutische behandeling.
 • Ondersteuning bij communicatie naar docenten/mentoren.
 • Overleg met de examencie over andere type opdrachten / alternatieve toetsing.
 • Ondersteuning bij afwijkende toetsvoorzieningen.
 • Student motiveren professionele hulp te zoeken.
 • Verwijs naar de studentendecaan voor het aanvragen van een (financiële) ondersteuning binnen of buiten de UT.

onderwijsmaatregelen

 • Aangepast studieprogramma en/of opdrachten.

toetsvoorzieningen

 • Extra tijd.
 • Laptopgebruik met hulpmiddelen (ergonomische muis, laptopstandaard en extern toetsenbord) of specifieke software (spraakherkenningssoftware).
 • Spreiding toetsen, pauze tijdens toetsen of splitsen van toetsen in delen.
 • Alternatieve toetsvorm (mondeling).
 • Maatregelen als rustruimte en aangepast meubilair.

bruikbare hulpmiddelen

 • Spraakherkenningssoftware Dragon Naturally Speaking. Vraag de coördinator diversiteit naar de mogelijkheden.
 • Voorleessoftware Kurzweil 3000.
 • Ergonomische muis of muisvervanger (trackball, touchpad of pen-tablet).
 • Ergomisch toetsenbord.
 • Laptopstandaard met extern toetsenbord.
 • In hoogte verstelbare bureaustoel met armleggers.
 • Gebruik sneltoetsen. Raadpleeg de website sneltoetsen.com
 • PEP-meter
  Handleiding om meer inzicht te krijgen in eigen belasting en belastbaarheid. Uitgave van Handicap & Studie 2005.
 • Mindfulnesstraining
  Trainingsaanbod van Student Affairs Coaching & Counselling (UT).
 • Ontspanningsoefeningen.
 • Pauzesoftware Workrave.

Interne Aanbod begeleiding

Voor opleidingsgebonden begeleiding is de studieadviseur van de opleiding het eerste aanspreekpunt.
Voor opleidingoverstijgende individuele begeleiding en advisering zijn de studentbegeleiders van Student Affairs Coaching & Counseling te raadplegen.

interne aanbod ondersteuning

UT ondersteuningsaanbod van trainingen, workshops, studievaardigheden.

regelingen bij studiebeperking

voor studenten met een studiebeperking zijn er verschillende
ondersteunende regelingen
naar de regelingen
Overzicht van interne en externe ondersteunende (financiële) regelingen bij studiebeperkingen.


externe aanbod begeleiding en ondersteuning

tips voor docenten

 • Stel collegesheets, lesstof vooraf digitaal ter beschikking.
 • Flexibel met verplichte aanwezigheid.
 • Bied eventueel een alternatieve opdracht/toetsvorm aan.
 • Vaste partner bij practica.
 • Aangepaste rol bij groepswerk.

Overzicht deskundigheid bevorderende activiteiten voor docenten en studiebegeleiders.

tips voor studenten

Het tijdig herkennen van RSI gerelateerde klachten en actief preventief handelen voorkomt ernstige pijnklachten en beperkte belastbaarheid van armen, polsen en handen.
Raadpleeg infomatiebronnen.

 • Informeer betrokkenen (docenten en medestudenten) vooraf zelf (of via de studieadviseur) over je beperking en mogelijkheden.
 • Overleg welke taken in de werkgroep voor jou haalbaar zijn.
 • Maak bij werkgroepen goede afspraken over tijdstip van overleggen en pauzes.
 • Samenwerken via skype/chat/email/facetime.
 • Studeersnel.nl: online leerplatform voor het delen van documenten (samenvattingen, oude tentamens, college aantekeningen en uitwerkingen).  
 • College aantekeningen delen via blackboard.
 • Maak goede planning: spreiden van werkzaamheden.
 • Maak bij computerwerk gebruik van sneltoetsen of pijltjestoetsen in plaats van de muis (bespaard ook tijd). Raadpleeg sneltoetsen.com.
 • Overweeg gebruik van voorleessoftware en/of spraakherkenningssoftware.
 • Studietips van Expertisecentrum handicap + studie
 • Raadplees de huisarts en/of bezoek de fysiotherapeut.
 • Raadpleeg de studentenpsycholoog als naast de fysieke klachten ook psychische klachten (spanning/stress) een rol spelen.

informatiebronnen

Literatuur/publicaties

websites