RSI (Repetitive Strain Injury) of KANS (Klachten Arm Nek Schouder) is een verzamelnaam voor diverse pijnklachten in de arm (hand, pols vingers), nek en schouders die worden veroorzaakt door langdurige herhaalde belasting en aanhoudende spierspanning.  

Daarnaast spelen ook verkeerde werkhouding, werkdruk, stress en weinig rust een belangrijke rol bij het ontwikkelen van RSI gerelateerde klachten.

Kenmerken

Klachten aan arm, nek en schouders ontstaan meestal geleidelijk. In de afstudeerfase waarbij veel met de computer wordt gewerkt, kunnen klachten zich manifesteren. Beginnende herkenbare symptomen als tintelingen in pols en handen, gevoelige en vermoeide nek, schouders, armen, pols en handen, kunnen binnen enkele dagen of weken ernstige klachten worden:

 • pijn
 • stijfheid
 • coördinatieverlies
 • krachtverlies 

Belemmeringen bij onderwijsactiviteiten

 • Aantekeningen maken bij colleges.
 • Schrijven.
 • Verminderde belastbaarheid.
 • Werken met PC/laptop.
 • Uitoefenen van laboratorium- en practicumvaardigheden.
 • Vermoeidheid.

Mogelijke onderwijsmaatregelen en voorzieningen

Een verklaring is nodig die de aanvraag van voorzieningen en regelingen wegens persoonlijke omstandigheden rechtvaardigt. Procedure aanvraag voorzieningen: raadpleeg het stappenplan.

begeleiding.

 • Bespreek en bied hulp bij het maken van een aangepast haalbaar studieprogramma als de RSI studievertraging veroorzaakt of om ruimte te geven voor therapeutische behandeling.
 • Ondersteuning bij communicatie naar docenten/mentoren.
 • Overleg met de examencie over andere type opdrachten / alternatieve toetsing.
 • Ondersteuning bij afwijkende toetsvoorzieningen.
 • Student motiveren professionele hulp te zoeken.
 • Verwijs naar de studentendecaan voor het aanvragen van een (financiële) ondersteuning binnen of buiten de UT.

onderwijsmaatregelen

 • Aangepast studieprogramma en/of opdrachten.

toetsvoorzieningen

 • Extra tijd.
 • Laptopgebruik met hulpmiddelen (ergonomische muis, laptopstandaard en extern toetsenbord) of specifieke software (spraakherkenningssoftware).
 • Spreiding toetsen, pauze tijdens toetsen of splitsen van toetsen in delen.
 • Alternatieve toetsvorm (mondeling).
 • Maatregelen als rustruimte en aangepast meubilair.

Bruikbare hulpmiddelen

Interne Aanbod begeleiding

Voor opleidingsgebonden begeleiding is de studieadviseur van de opleiding het eerste aanspreekpunt.
Voor opleidingoverstijgende individuele begeleiding en advisering zijn de studentbegeleiders van Student Affairs Coaching & Counseling te raadplegen.

interne aanbod ondersteuning

UT ondersteuningsaanbod van trainingen, workshops, studievaardigheden.

regelingen bij studiebeperking

voor studenten met een studiebeperking
naar de regelingen
Overzicht van interne en externe ondersteunende (financiële) regelingen bij studiebeperkingen.

externe aanbod begeleiding  ondersteuning

tips voor docenten

 • Stel collegesheets, lesstof vooraf digitaal ter beschikking.
 • Flexibel met verplichte aanwezigheid.
 • Bied eventueel een alternatieve opdracht/toetsvorm aan.
 • Vaste partner bij practica.
 • Aangepaste rol bij groepswerk.

Overzicht deskundigheid bevorderende activiteiten voor docenten en studiebegeleiders.

tips voor studenten

Het tijdig herkennen van RSI gerelateerde klachten en actief preventief handelen voorkomt ernstige pijnklachten en beperkte belastbaarheid van armen, polsen en handen.
Raadpleeg infomatiebronnen op deze pagina.

RSI/KANS preventie

 • Aandacht voor belastingsfactoren: studietaken, studietijd, studiedruk, studieplek, werkhouding.
 • Regelmatig onderbreken van beeldschermwerk, installeer het RSI-preventie programma workrave op je laptop.
 • Maak goede planning: spreiding (beeldscherm)werkzaamheden.
 • Gebruik bij langdurig beelschermwerk een laptopstandaard met extern toetsenbord en (ergonomische) muis.
 • Maak gebruik van sneltoetsen of pijltjestoetsen in plaats van de muis (bespaard ook tijd). Raadpleeg sneltoetsen.com.
 • Doe (ontspannings) oefeningen

Bij RSI/kans klachten

 • Informeer betrokkenen (docenten en medestudenten) vooraf zelf (of via de studieadviseur) over je beperking en mogelijkheden.
 • Overleg welke taken in de werkgroep voor jou haalbaar zijn.
 • Maak bij werkgroepen goede afspraken over tijdstip van overleggen en pauzes.
 • Samenwerken via microsoft teams/chat/email/facetime.
 • College aantekeningen delen.
 • Overweeg gebruik van voorleessoftware en/of spraakherkenningssoftware. Gebruik spraakherkenning in windows.
 • Raadpleeg de huisarts en/of bezoek de fysiotherapeut.
 • Raadpleeg de studentenpsycholoog als naast de fysieke klachten ook psychische klachten (spanning/stress) een rol spelen.

informatiebronnen

websites