Zie Leerbeperking

Studeren met dyscalculie

Bij dyscalculie gaat het om ernstige en hardnekkige problemen met het leren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van rekenprocedures(feiten/afspraken).

Kenmerken

Studenten met dyscalculie kunnen op meerdere aspecten van het rekenen uitvallen.  

 • Moeite met (opvolgen van verschillende stappen in) complexe rekenprocedures.
 • Rekenfeiten worden moeizaam of niet geautomatiseerd.
 • Moeilijk zien van cijfermatige verbanden.
 • Moeite met inschatten, hoofdrekenen en complexe opdrachten.
 • Moeite met cijfermatige data.
 • Moeite met interpreteren van ruimtelijke weergave van numerieke informatie.

Dyscalculie gaat soms samen met:

 • Gebrek aan zelfvertrouwen.
 • Faalangst.
 • Negatief zelfbeeld.
 • Depressiviteit.

Belemmeringen bij onderwijsactiviteiten

 • Student presteert wisselend, vooral bij dubbeltaken, opdrachten onder tijdsdruk en bij een stressvolle situatie.
 • Student blijft traag rekenen en/of blijft substantiële fouten maken.
 • Tabellen worden niet altijd juist geïnterpreteerd.
 • Inzichtelijke problemen, uit zich in:
  • Gebrek aan ruimtelijk inzichtproblemen om snel de essentie van de opdracht te doorzien.
  • Minder flexibiliteit in het overschakelen van het ene naar het andere niveau.
  • Moeite met het vasthouden van instructie
  • Doorgronden van de betekenis van de opdracht vraagt meer.
  • Tijdproblemen bij het formuleren van wiskundige of wetenschappelijke kennis.

Mogelijke onderwijsmaatregelen en voorzieningen

Een verklaring is nodig dat de aanvraag voorzieningen en regelingen wegens persoonlijke omstandigheden rechtvaardigt. Procedure aanvraag voorzieningen: raadpleeg het stappenplan.

Toetsvoorzieningen

 • Extra toetstijd.
 • Mogelijkheid om een schriftelijke toets mondeling toe te lichten.
 • Deeltoetsen.
 • Gebruik van een rekenmachine.

Bruikbare hulpmiddelen

 • (Sprekende) rekenmachine
 • Formulekaart of rekenkaart

Interne Aanbod begeleiding

Voor opleidingsgebonden begeleiding is de studieadviseur van de opleiding het eerste aanspreekpunt.
Voor opleidingoverstijgende individuele begeleiding en advisering zijn de studentbegeleiders van Student Affairs Coaching & Counselling te raadplegen.

Interne aanbod ondersteuning

UT ondersteuningsaanbod van trainingen, workshops, studievaardigheden.

Regelingen bij studiebeperking

ondersteunende regelingen
naar de regelingen
Overzicht van interne en externe ondersteunende (financiële) regelingen bij studiebeperkingen.

Externe aanbod begeleiding en ondersteuning

Tips voor docenten

 • Geef extra uitleg of oefenstof mee.

Overzicht deskundigheid bevorderende activiteiten voor docenten en studiebegeleiders.

Tips voor studenten

 • Beperk afleiding en werk in een stille ruimte.
 • Werk met een vast studiemaatje.
 • Gebruik een (sprekende) rekenmachine.
 • Wiskunde academie: videouitleg over wiskundeonderwerpen.

Informatiebronnen

literatuur/publicaties

Websites

video/films