Studeren met een leerbeperking

Bij een leerbeperking ontbreekt de mogelijkheid om handelingen als lezen, schrijven en rekenen te automatiseren.

Het gevolg is dat een aantal vaardigheden zoals lezen, spellen en rekenen niet vlot beheerst worden. De meest voorkomende leerbeperkingen bij studenten zijn: