deskundigheids bevordering 

Informatie voor docenten en studiebegeleiders in het HO over bevordering van deskundigheid bij het van van onderwijs aan studenten met een (psychische) functiebeperking, (chonische) ziekte en dyslexie.

Universal design for learning

Universal design for learning (UDL), een mindset (diversiteit is de norm) dat een praktisch kader biedt voor het verbeteren en optimaliseren van onderwijs dat alle studenten gelijke kansen geeft om te leren.