Studeren met een chronische aandoening

Een chronische aandoening is een regelmatig terugkerende niet (volledig) te genezen ziekte

De beperkingen ten gevolge van de aandoening zijn zeer divers en is afhankelijk van de aard en ernst van de chronische ziekte. Voorbeelden van chronische aandoeningen zijn:

Kenmerken

De meest voorkomende algemene kenmerken bij een chronische ziekte zijn een wisselvallig onvoorspelbaar verloop, een verminderde belastbaarheid door energietekort, een lichamelijke en geestelijke vermoeidheid, pijn en een beperkte mobiliteit. Door pijn, vermoeidheid en gebruik van medicijnen treden vaak concentratieproblemen op, is het werktempo trager en ervaart de student tijdsdruk door (para)medische zorgen. Relatief geringe inspanning kan tot uitputting leiden. Deze student heeft rustmomenten nodig om te herstellen. Beperkingen ten gevolge van de chronische aandoening kunnen psychische klachten  ten gevolge hebben.  Zo kunnen gevoelens van eenzaamheid door onbegrip van docenten en/of medestudenten (vanwege de vaak onzichtbaarheid van de ziekte) een rol spelen.

Belemmeringen bij onderwijsactiviteiten

 • Afwezigheid bij colleges en projectgroepen en andere (verplichte) onderwijsactiviteiten door medicijngebruik, artsbezoek, ziekenhuisopnames en behandeling. Afwezigheid bij onderwijsactiviteiten kan leiden tot vermindering van prestaties.
 • Concentratie- en energieproblemen.
 • Verminderde belastbaarheid.
 • Beperkte mobiliteit als gevolg van de ziekte kan leiden tot overbelasting.
 • Vermoeidheid, al dan niet door medicijngebruik.
 • Omgevingsfactoren (rook, stof, luchtvochtigheid).

mogelijke onderwijsmaatregelen en voorzieningen

Een verklaring is nodig die de aanvraag voorzieningen en regelingen wegens persoonlijke omstandigheden rechtvaardigt. Procedure aanvraag voorzieningen: raadpleeg het stappenplan.

begeleiding

 • Intern afstemmen wat nodig en mogelijk is (spreiding van studieprogramma, maatwerk, versoepelde aanwezigheidsplicht, beperken gebouwwisseling/lokaalwisseling)
 • Ondersteuning bij communicatie naar docenten/mentoren.
 • Ondersteuning bij het maken van een taakgerichte studieplanning en tijdspanning.
 • Overleg met de examencie over afwijken van de verplichte aanwezigheid en andere type opdrachten / alternatieve toetsing.
 • Ondersteuning bij het regelen van afwijkende toetsvoorzieningen.
 • Raadpleeg de studietool, deze praktische tool maakt duidelijk wat bepaalde aandoeningen inhouden, biedt oplossingen en heeft tevens als doel studenten en begeleiders met elkaar in gesprek te brengen bij het zoeken naar oplossingen om studeren mogelijk te maken. 

onderwijsmaatregelen

 • Beperken van gebouwenwisselingen.
 • Roosteraanpassingen.
 • Aangepast studieprogramma en/of opdrachten.
 • Opnames colleges (video- of voicerecording) en livestreaming projectgroepoverleggen.
 • Vooraf (digitaal) beschikbaar stellen van lesmateriaal.
 • Maatregelen gebonden aan een specifiek medisch probleem (rustruimte, aangepast meubilair).

toetsvoorzieningen

 • Extra tijd.
 • Laptopgebruik met hulpmiddelen (ergonomische muis en toetsenbord) of specifieke software.
 • Spreiding toetsen, pauze tijdens toetsen of splitsen van toetsen in delen.
 • Alternatieve toetsvorm (mondeling, take-home toets).
 • Maatregelen gebonden aan een specifiek medisch probleem (rustruimte, aangepast meubilair).

bruikbare hulpmiddelen

 • Spraakherkenningssoftware Dragon Naturally Speaking. Voor meer informatie raadpleeg de coördinator diversiteit.
 • Voorleessoftware Kurzweil 3000.
 • Ergonomische muis en toetsenbord.
 • Mindfulnesstraining
  Trainingsaanbod van Student Affairs Coaching & Counselling (UT).

hulpmiddelen via zorgverzekeraar, thuiszorgwinkel, Gemeente en UWV

 • Bepaalde hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie of verzorging worden vergoed door de eigen zorgverzekeraar.
 • Eenvoudige (loop)hulpmiddelen zijn te koop of te huur bij een thuiszorgwinkel.
 • Maatwerkvoorzieningen (geen medische hulp) voor blijvend gebruik worden verstrekt vanuit de WMO van de gemeente.
 • Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning.
 • Bepaalde hulpmiddelen of voorzieningen bij het volgen van een opleiding worden onder voorwaarden verstrekt door het UWV.

Raadpleeg de Hulpmiddelenwijzer voor meer informatie over de diverse hulpmiddelen.

Interne Aanbod begeleiding

Voor opleidingsgebonden begeleiding is de studieadviseur van de opleiding het eerste aanspreekpunt.
Voor opleidingoverstijgende individuele begeleiding en advisering zijn de studentbegeleiders van Student Affairs Coaching & Counselling te raadplegen.

interne aanbod ondersteuning

UT ondersteuningsaanbod van trainingen, workshops, studievaardigheden.

regelingen bij studiebeperking

voor studenten met een studiebeperking
naar de regelingen
Overzicht van interne en externe ondersteunende (financiële) regelingen bij studiebeperkingen.

externe aanbod begeleiding en ondersteuning

op de campus

buiten de campus

tips voor docenten

 • Collegesheets, lesstof vooraf digitaal ter beschikking stellen.
 • Gelegenheid bieden via email vragen te stellen.
 • Flexibel met verplichte aanwezigheid.
 • Bied eventueel een alternatieve opdracht/toetsvorm aan.
 • Vaste partner bij practica.
 • Aangepaste rol bij groepswerk.

Overzicht deskundigheid bevorderende activiteiten voor docenten en studiebegeleiders.

Tips voor studenten

 • Vermijd stress.
 • Informeer betrokkenen (docenten en medestudenten) vooraf zelf (of via de studieadviseur) over je beperking en mogelijkheden.
 • Overleg welke taken in de werkgroep voor jou haalbaar zijn.
 • Maak bij werkgroepen goede afspraken over tijdstip van overleggen en pauzes.
 • Samenwerken via skype/chat/email/facetime.
 • College aantekeningen delen via blackboard.
 • Maak goede planning: spreiden van werkzaamheden.
 • Maak afspraken door feedback en vragen te stellen aan docent bij zelfstudie via email/skype/telefoon.
 • Overweeg gebruik van voorleessoftware en/of spraakherkenningssoftware.
 • Studietips van de studieadviseur.
 • De pijn-toolkit - tips voor zelfmanagement (www.changepain.nl).
 • 5 minuteninfo: verminder stress 
 • Raadpleeg de studentenpsycholoog bij psychische klachten (ten gevolge van de aandoening).

informatiebronnen

Literatuur/publicaties

 • Leven met pijn - de kunst van het aanvaarden. Martine Vreehof e.a., uitgeverij Boom 2010.
 • Onderzoekstrajecten:
  'Op eigen benen' ; 'Op eigen benen verder'; 'Op eigen benen vooruit'
  Uitgave Hogeschool Rotterdam 2007. Te downloaden of te bestellen bij Op Eigen Benen Nu
 • De naakte waarheid - Magazine voor en door jongeren (16 tot en met 30) met diabetes.
 • De pijn de baas - Frits de Winter 2000

Websites

 • Ervaringscentrum Jong perspectief
 • Studietool, praktische tool voor studenten met een chronische aandoening of beperking die hen ondersteunt zoveel mogelijk te blijven of te gaan studeren. De tool geeft de professioneel begeleider binnen het onderwijs handvatten om samen met de student oplossingen te vinden om te blijven studeren. 
 • Op eigen benen, website met informatie voor jongeren met een chronische aandoening en lichamelijke beperking, ziektes en/of een functiebeperking die een transitie in ziekte of zorg doormaken.
 • ALL OF ME - online platform voor jongeren en jongvolwassenen met een chronische aandoening. Biedt informatie, oefeningen en ervaringsverhalen.