Update 12 augustus: Wegens te weinig aanmeldingen gaat dit programma op 20 augustus niet door. Neem voor meer informatie contact op met de coordinator diversiteit of het secretariaat van Student Affairs Coaching & Counselling.

Een informatieve dag over studeren met een functiebeperking voor startende studenten en hun ouders.

De overstap van de middelbare school naar de universiteit vraagt veel van startende studenten. Als je gaat studeren met een functiebeperking, ziekte, chronische aandoening of psychische problematiek komt er extra veel op je af. Zeker als de beperking een belemmering is bij het studeren. Het introductieprogramma ‘(on)beperkt studeren 2019’ bereid je voor op een goede start aan onze universiteit.

Programma

  • Kennis maken met de begeleiders waarmee je tijdens je studie te maken krijgt: studieadviseur van je opleiding, studentendecaan, studentenpsycholoog en coördinator diversiteit.
  • Wegwijs in de praktische gang van zaken over begeleiding en mogelijkheden van ondersteuning.
  • Duidelijkheid bij wie je terecht kunt voor specifieke vragen en voorzieningen.
  • Studenten vertellen over hun ervaring.
  • Informatie over de Kick-In en hoe jij met jouw persoonlijke omstandigheden zo goed mogelijk aan de introductie kan deelnemen.
  • Informatie over specifieke begeleiding van externe instanties. 

Na de gezamenlijke lunch gaan de studenten speeddaten met studiebegeleiders en ervaringsdeskundige studenten.
Voor de ouders is er een bijeenkomst ‘balans tussen coachen en loslaten’ onder leiding van een studentenpsycholoog.

Wanneer

Geannuleerd.

Voor wie

  • Aankomende studenten met een functiebeperking, (chronische) ziekte of psychische problematiek (met uitzondering van studenten met dyslexie. Raadpleeg de website over studeren met dyslexie voor meer informatie).
  • ouders/begeleiders.

Als je die dag niet kunt komen maar graag geïnformeerd wilt worden neem dan contact op met de coördinator diversiteit.