Zie Persoonlijke omstandigheden

Introductieprogramma '(on)beperkt studeren' (GEANNULEERD)

Een informatieve dag over studeren met een functiebeperking voor startende studenten en hun ouders.

Omdat we nog steeds te maken hebben met de noodzakelijke maatregelen vanwege de COVID-19 pandemie, is dit fysieke programma geannuleerd. Er wordt geen online programma aangeboden.

Wil je geinformeerd worden over studeren aan de UT met een functiebeperking, (chronische) ziekte of mentale klachten meld dan je persoonlijke omstandigheden.

Programma '(on)beperkt studeren' 24 augustus 2021

De overstap van de middelbare school naar de universiteit vraagt veel van startende studenten. Als je gaat studeren met een functiebeperking, ziekte, chronische aandoening of psychische problematiek komt er extra veel op je af. Zeker als de beperking een belemmering is bij het studeren. Het introductieprogramma ‘(on)beperkt studeren 2021’ bereid je voor op een goede start aan de universiteit Twente.

Programma

  • Kennis maken met de begeleiders waarmee je tijdens je studie te maken krijgt: studieadviseur van je opleiding, studentendecaan, studentenpsycholoog en coördinator diversiteit.
  • Wegwijs in de praktische gang van zaken over begeleiding en mogelijkheden van ondersteuning.
  • Duidelijkheid bij wie je terecht kunt voor specifieke vragen en voorzieningen.
  • Studenten vertellen over hun ervaring.
  • Informatie over de Kick-In en hoe jij met jouw persoonlijke omstandigheden zo goed mogelijk aan de introductie kan deelnemen.
  • Informatie over specifieke begeleiding van externe instanties. 

Na de gezamenlijke lunch gaan de studenten speeddaten met studiebegeleiders en ervaringsdeskundige studenten.
Voor de ouders is er een bijeenkomst ‘balans tussen coachen en loslaten’ onder leiding van een studentenpsycholoog.