Persoonlijke omstandigheden

Aanmelden '(on)beperkt studeren'

Een introductieprogramma voor aankomende studenten met een functiebeperking

Wanneer: 21 augustus 2018 

De informatie die je hier geeft over je persoonlijke omstandigheden komt terecht bij Student Affairs, Coaching & Counselling en wordt vertrouwelijk behandeld. Om je goed te kunnen adviseren en te begeleiden worden de door jouw verstrekte gegevens, alleen met jouw toestemming, gedeeld met de studieadviseur van jouw opleiding. De studieadviseur gaat hier eveneens vertrouwelijk mee om. In dit formulier vragen wij je toestemming te geven de informatie te delen met de studieadviseur van de opleiding.

toets de volgende code in: 59738