FAQ

Studiefinanciering

Studiefinanciering

Tot wanneer val je onder het oude stelsel studiefinanciering?
Als je voor september 2015 studiefinanciering ontvangt voor een bachelor of master opleiding in het hoger onderwijs, blijf deze ook na 1 september 2015 van kracht.
LET OP: rond je je bachelor opleiding af en start je op of na 1 september 2015 met een master opleiding, valt je vanaf dat moment onder het nieuwe stelsel studiefinanciering.

Hoe lang is de Diplomatermijn? Krijg ik ook zoveel jaar studiefinanciering?
De diplomatermijn is voor alle opleidingen tien jaar. Dit geldt voor alle prestatiebeursstudenten, ongeacht de duur van de opleiding. Dat wil dus zeggen dat je tien jaar de tijd krijgt om de studie af te ronden. De duur van de prestatiebeurs is gelijk aan de nominale duur van de opleiding. Voor een studie van 5 jaar (300 studiepunten), krijg je dus 5 jaar prestatiebeurs. Na de prestatiebeurs mag je drie jaar lenen. Hoeveel jaren prestatiebeurs na het behalen van je diploma omgezet worden in een gift, is afhankelijk van het behaalde diploma in het hoger onderwijs.

Hoe zit het met studieschuld?
DUO bekijkt achteraf wat je gehaald hebt. Als je een bachelor en eenjarige master hebt afgerond is dat gelijk aan een vierjarige opleiding en krijg je vier jaar basisbeurs en eventueel aanvullende beurs omgezet in een gift. Een tweejarige master is gelijk aan een vijfjarige opleiding. Bij het voltooien hiervan krijg je vijf jaar basisbeurs en eventueel aanvullende beurs van de DUO omgezet in een gift. De rest (dus eventueel de rentedragende lening tijdens de prestatiebeursperiode, niet omgezette prestatiebeursjaren en lening na de prestatiebeursperiode) zal je moeten terugbetalen. Dit hoeft pas na een aanloopperiode van twee jaar en wordt gespreid over een periode van 15 jaar.

Hoeveel mag ik bijverdienen?
Je mag per kalenderjaar een vastgesteld bedrag bijverdienen zonder dat je je recht op studiebeurs verspeelt. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Verdien je meer dan dit bedrag dan moet je, de studiefinanciering op tijd stopzetten. Anders loop je het risico de genoten beurs terug te moeten betalen. Bovendien krijg je dan een boete betalen voor het bezit van de OV-kaart.

Wanneer moet ik mijn OV-jaarkaart terug betalen?
Als je recht hebt op studiefinanciering, heb je ook recht op de OV kaart. Dat geldt dus ook voor de leenfase. Als je niet binnen de diplomatermijn afstudeert moet je ook de OV-studentenkaart terugbetalen voor de maanden dat je de OV-studentenkaart in je bezit had.
Als je recht op studiefinanciering eindigt, vervalt het recht op studiefinanciering en de OV kaart. De OV chipkaart moet je zelf stopzetten. Dit kan via de website van DUO. Doe dit op tijd (binnen vijf werkdagen nadat je recht op studiefinanciering vervalt), anders levert het een extra boete op.

Dit kan ik echt niet betalen. Zijn er fondsen?
In bijzondere gevallen en onder bepaalde voorwaarden kan er een beroep gedaan worden op particuliere fondsen, het noodfonds of het medisch sociaal fonds.
Het kan gaan om de volgende situaties:

  • tijdelijk studeren in het buitenland
  • het doen van onderzoek of stage in het kader van je studie
  • financiële noodsituaties (overmacht)

Ook is er voor excellente studenten een (beperkt) aantal mogelijkheden om via een fonds een deel van de kosten van bijvoorbeeld een aanvullende master te bekostigen. De studentendecanen kunnen je informeren en soms een aanbeveling voor je verzorgen.

Meer informatie en een overzicht over het oude stelsel van studiefinanciering vind je op de website van de DUO.