FAQ

Niet ingeschreven voor een tentamen, wat dan?

Inschrijven voor tentamens na sluiting van de inschrijfperiode is NIET mogelijk.

Helaas vergeten studenten zich nog steeds in te schrijven voor de tentamens. Vervolgens vragen zij aan BOZ/CTW om hun inschrijfprobleem op te lossen (b.v. door op een 'reservelijst' te worden geplaatst) of ze mailen de docent rechtstreeks, of verschijnen pas op het tentamen zelf.

Hierover moeten we duidelijk zijn: BOZ kan dit niet oplossen, er bestaan géén reservelijsten en de docent kan nooit garanderen dat er extra tentamen­stoelen in de zaal zijn!

Volgens de studentenstatuten betekent niet inschrijven = niet mee mogen doen.
De faculteit CTW stelt zich echter flexibel op, maar kan nooit garanderen dat je mee kunt doen. Flexibel betekent dat als de docent een vermoeden heeft dat meerdere studenten wel voorbereid maar niet-ingeschreven staan, er geprobeerd wordt om enkele extra stoelen te reserveren. Zekerheid kan daarover niet worden gegeven!
Komen dan toch meer studenten op het tentamen dan er (extra) stoelen zijn, dan mogen studenten die niet op de lijst staan géén van allen meedoen. Van hen wordt verwacht de tentamenplaats af te staan aan wel-ingeschreven studenten.
Van studenten die desondanks toch deelnemen aan het tentamen, wordt het tentamenwerk niet nagekeken!
Kortom, het is zaak dat iedereen zich correct blijft inschrijven via Osiris. Alleen dan kan een enkel geval van overmacht worden opgelost.
Voor nadere informatie over de inschrijving wordt verwezen naar de betreffende UT-internetpagina’s waar men de Roosters, Osiris selfservice en Onderwijscatalogus kan inzien en/of benaderen.

De opleidingsdirecteuren CiT, IO en WB.

Dr.ir. C.M. Dohmen-Janssen
Dr. ir. A. van den Boomgaard MBa
Drs. C.T.A. Ruijter