FAQ

Ik heb dyslexie. Wat moet ik regelen?

Ongeveer vijf procent van de UT-studenten heeft dyslexie. Je bent dus niet de enige. De UT heeft een aantal algemene voorzieningen waarvan je gebruik kunt maken tijdens je studie.

Doorgeven aan de opleiding

Als je gebruik wilt maken van bepaalde faciliteiten, moet je dit tijdig kenbaar maken bij je opleiding. Je kunt daarvoor contact opnemen met je studieadviseur. Op grond van je dyslexieverklaring en het gesprek met de studieadviseur wordt vastgesteld voor welke faciliteiten je in aanmerking komt. Je kunt daarbij denken aan: extra tijd bij tentamens, tentamen in een groter lettertype, gebruik van hulpmiddelen zoals een laptop, etc. Neem bij het eerste gesprek met de studieadviseur de dyslexieverklaring mee!

Extra faciliteiten bij tentamens

Wil je gebruik maken van extra faciliteiten tijdens tentamens, dan moet je het volgende regelen:

  • Bepaal voor welke tentamens je gebruik wilt maken van extra faciliteiten.
  • Geef dit vóór de sluiting van de Inschrijving voor de Tentamens door aan Bureau Onderwijszaken: Tentamenbureau-CTW@utwente.nl
  • Geef in de mail per vak (vakcode, tentamendatum) aan van welke faciliteiten je gebruik wilt maken.
  • Vervolgens krijg je van BOZ bericht over de tentamenzaal en de tentamentijd. Soms zit je in dezelfde zaal als je medestudenten, waarbij jij langer mag blijven zitten. En soms doe je tentamen in een aparte zaal.

Let op:

  • Denk eraan dat je bovenstaande zaken elke tentamenperiode opnieuw moet doorgeven!
  • Bij vakken waarvoor je je niet via Osiris hoeft in te schrijven voor de tentamens (bijv. bij de projectvakken van Project A), neem je zelf contact op met de docent

Vraag

“Waarom moet ik de faciliteiten voor elke tentamenperiode opnieuw aanvragen?”

Antwoord

Sommige studenten hebben niet bij elk tentamen behoefte aan extra tijd (bijv. niet bij wiskundevakken, maar wel bij een vak als Productiesystemen). I.v.m. zaalreservering en voorbereiding van de tentamens, moet BOZ/de docent tijdig weten hoeveel studenten gebruik maken van bepaalde faciliteiten.

Dit soort maatregelen geldt alleen voor erkende gevallen van dyslexie en in overleg met de studieadviseur. In individuele gevallen kunnen er aanvullende maatregelen worden genomen. Een verzoek daarvoor kun je indienen bij de studieadviseur.